Notiks apmācības Preiļu nevalstiskās organizācijām un interesentiem

25.10.2007.

Preiļu NVO centrs apmācību cikla ietvaros  Preiļu rajona nevalstiskajām organizācijām un interesentiem organizē semināru par tēmu – „NVO attīstības jautājumi”, kas notiks  2007. gada 25. oktobrī, plkst. 10.00 biedrībā „Preiļu NVO centrs”,Brīvības ielā 7, Preiļos, uz kuru laipni aicināti pieteikties nevalstisko organizāciju, neformālo un interešu grupu pārstāvji  no  Preiļu rajona. Lektore: Indra Artemjeva (biedrība ”Baltā māja”)
Semināra tēmas: 
– Organizācijas stratēģijas izstrāde un izvērtēšana,
– Sabiedriskās attiecības nevalstisko organizāciju darbā, sadarbības veidošana un  uzturēšana ar medijiem, reklāma NVO,
– Personālvadība.


Organizāciju pārstāvji  līdz 20.10.2007. aicināti pieteikties pa tālruni 5321603 vai 28340855.


2007. gada 31. oktobrī  pulksten 11.00 biedrībā ”Preiļu NVO centrs” notiks seminārs ”Finanšu jautājumi”.  Lektori: I.Krūtkrāmele un O.Zuģickis (Daugavpils).
Semināra tēmas: 
– Ievads finanšu piesaistē – finanšu dažādošanas nepieciešamība, iespējas Latvijā un ārvalstu piemēri,
– Ziedojumu piesaiste no Latvijas privātpersonām un korporatīvajiem ziedotājiem,
– Līdzekļu piesaiste, piedaloties valsts un pašvaldību izsludinātajos konkursos, Eiropas Savienības u.c. ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu piesaiste mērķgrupas darba nodrošināšanai.


Organizāciju pārstāvji  līdz 25.10.2007. aicināti pieteikties pa tālruni 5321603 vai 28340855.


 

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2007.