Preiļu novadā uzsākta apkures sezona

09.10.2007.

Saskaņā ar Preiļu novada domes izpilddirektora Vladimira Ivanova 2007. gada 8. oktobra rīkojumu un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 30. novembra noteikumiem Nr.971


 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, Preiļu novadā ir uzsākta apkures sezona.


Vispirms SIA „Preiļu saimnieks” siltumenerģijas padevi nodrošināja izglītības iestādēm, sākot ar Preiļu 1. pamatskolu un pirmskolas izglītības iestādi „Pasaciņa”, no vakardienas – 9. oktobra, pakāpeniski apkurei tiek pieslēgtas dzīvojamās mājās, pilsētas iestādes un uzņēmumi. Siltuma skaitītāju rādījumu uzskaiti katrā mājā SIA „Preiļu saimnieks” sāks no nākošas nedēļas, tas nozīmē, ka par patērēto siltumenerģiju preilēniešiem būs jāmaksā, sākot ar 15. oktobri.


Daudzdzīvokļu mājās, kur iedzīvotāji ir ievēlējuši māju vecākos, ievērojot iedzīvotāju intereses, apkuri, pamatojoties uz mājas iedzīvotāju lēmumu, varēja pieslēgt arī agrāk, bet sakarā ar silto laiku iedzīvotāji šo iespēju neizmantoja.


Apkures sezonā pilsētā darbosies četras katlu mājas, lauku teritorijās – Aizkalnes un Preiļu pagastos – divas katlu mājas, katrā pagastā pa vienai. Par kurināmo tiek izmantota dabas gāze, šķelda un malka.


Apkures tarifs šajā sezonā ir pieaudzis arī Preiļos – 34,49 lati par vienu megavatstundu, pagājušajā gadā tarifs sastādīja 27,07 latus par vienu megavatstundu. Jaunajā tarifā iekļautas divu jaunu apkures katlu – Celtnieku ielā un centrālajā katlu mājā – Liepu ielā, izmaksas, lielākajā pilsētas daļā ir nomainītas siltumtrases, augušas cenas kurināmajam, no 2008. gada pieaugs arī darbinieku minimālā alga uzņēmumā.


Jāteic, ka Daugavpils un A.Upīša ielu dzīvojamā masīva iedzīvotājiem šajā sezonā apkure būs ievērojami lētāka, nekā pārējā pilsētas daļā, jo a/s „Preiļu siers” kā autonomais ražotājs ir apņēmies pārdot SIA ”Preiļu saimnieks” siltumenerģiju, kuras cena noteikta 22,50 lati par 1 Gkal jeb 19,35 lati par vienu megavatstundu, tajā skaitā, 18 % PVN.


Līgums starp a/s „Preiļu siers” un SIA „Preiļu saimnieks” paredz arī to, ka karstais ūdens tiks pārdots, nosakot cenu 29 santīmi, tajā skaitā 5% PVN par vienu kubikmetru, bet kanalizācijas cena būs 22 santīmi, tajā skaitā 5% PVN par vienu kubikmetru. SIA „Preiļu saimnieks” apņēmies no a/s „Preiļu siers” iepirkto siltumenerģiju, ūdeni un notekūdeņu novadīšanu realizēt par cenu, kas ir par 10% lielāka nekā iepirkuma cena.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 09.10.2007.