Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Tehniskā projekta izstrāde telpu renovācijai Kārsavas ielā 4, Preiļos dzimtsarakstu nodaļas izvietošanai”

08.10.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru„Tehniskā projekta izstrāde telpu renovācijai Kārsavas ielā 4, Preiļos dzimtsarakstu nodaļas izvietošanai”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 45 M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 10 000,00 (bez PVN 18%).


Līguma izpildes termiņš – 25.01.2008.g.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 24.10.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.


Papildus informācija – Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 5307327, 26432521.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 08.10.2007.