Preiļu senioru vokālais ansamblis „Virši” svin piekto dzimšanas dienu

06.10.2007.

6. oktobrī Preiļu Kultūras namā savas pastāvēšanas 5 gadu jubileju svinēja Preiļu senioru vokālais ansamblis „Virši”. Ar iemīļotākajām dziesmām mūsu seniori sveica klausītājus un vieskolektīvus. Koncertā skanēja arī senioru lasītā dzeja un dramatiskās kopas vadītājas Helēnas Koroševskas iestudētā skeča fragments.


Pasākumā piedalījās Aizkraukles senioru ansamblis, Sīļukalna senioru ansamblis, Preiļu dāmu deju kopa „Brūklenītes” (vadītāja Valentīna Brice), Preiļu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Santa Karīna Oša) un Preiļu vīru ansamblis (vadītājs Alberts Vucāns).
Jubilārus sveica kolektīva atbalstītājs, 9. Saeimas deputāts Jānis Eglītis, Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centra vadītāja Anitra Sondore, Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko. Ar siltiem vārdiem un dāvaniņām nāca Aizkraukles un Sīļukalna seniori, Preiļu sievas un vīri. Žurnālists Antons Rancāns uzdāvināja savu veidoto garīgo izdevumu, kurā ievietots ansambļa „Virši” darbības apraksts. Visiem klātesošajiem patīkamu jautrību izraisīja „Brūklenīšu” apsveikums. Saviem vistuvākajiem radošajiem partneriem, ar kuriem Preiļu dāmas parasti piedalās izbraukumu koncertos, viņas veltīja baletu.


Dziedot tautā iemīļotas dziesmas, „Virši” ar koncertiem ir pabijuši daudzās Latvijas pilsētās, ieguvuši daudz draugu. Visus piecus radošās darbības gadus kolektīvu vada Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Santa Karīna Oša. Dziedātāju „labais gariņš”, kurš vienmēr risina organizatoriskus jautājumus, ir Pensionāru biedrības valdes locekle Janīna Eiduka, par aktīvajiem Preiļu novada pensionāriem savā ikdienā rūpējas Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko. Paldies pasākuma laikā izskanēja arī ansambļa koncertmeistarei Inesei Orinskai, bez kuras talantīgā darba dziedājums nebūtu tik skanīgs.


Lai nākotnē kolektīva dalībniekiem daudz radošu ieceru un skaistu koncertu!


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2007.