Veselības obligātās apdrošināšanas aģentūra izvērtē stacionāru darbību I pusgadā

04.10.2007.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir izanalizēja stacionāro iestāžu veikto darbu 2007. gada I pusgadā. Tika izvērtēta katra slimnīca un izanalizēts veiktā darba apjoms pa veselības aprūpes pakalpojumu  programmām. Sazinoties ar slimnīcas vadību tika izvērtēts vai nepieciešams papildus finansējums vai slimnīca līdz gada beigām plānoto darbu veiks jau noslēgtā līguma ietvaros.


Kopumā finansējums tika palielināts daudzprofilu reģionālās slimnīcās, specializētos centros un specializētās slimnīcās, konkrēti, programmās, kur tiek nodrošināta neatliekamā palīdzība, kā arī speciālās programmās, kuru ietvaros sniedz plānveida palīdzību, piemēram, tuberkulozes, neiroģirurģijas, neiroonkoloģijas, toksikoloģijas, onkoloģijas, elektrokardiostimulācijas, dzemdības un grūtniecības pataloģijas, psihiatrija, narkoloģijas programmā.


Atsevišķi tika izvērtētas rindas uz dažādu pakalpojumu pieejamību slimnīcās. Ar slimnīcu vadību tika pārrunātas iespējas un slimnīcu iespējas veikt šos pakalpojumus īsākā laikā.


Arī slimnīcas ir izskatījušas iespējas sniegt veselības aprūpes pakalpojumus tādā apjomā kā ir noslēgts līgums ar Aģentūru, tāpēc nebūtu iemesls uzskatīt, ka kāds no veselības aprūpes pakalpojumiem netiks sniegts nepietiekoša finansējuma dēļ.


Atgādinām, ka ar slimnīcu veikto darba apjomu un līgumu summām varat iepazīties Aģentūras mājas lapā www.voava.gov.lv , sadaļā Veselības aprūpe. Sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja
Ilze Arāja
Tālr.: 7043709
Mob. 29487552

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.