Noslēdzies sporta inventāra iegādes projekts

04.10.2007.

Veiksmīgi noslēdzies projekts „Preiļu novada izglītības iestāžu sporta materiālās bāzes uzlabošana”. Projekta ietvaros tika iegādāts sporta inventārs trijām Preiļu novada skolām – Preiļu 1. pamatskolai, Preiļu 2. vidusskolai un Aizkalnes pamatskolai. Projekta kopējās izmaksas ir 6000 LVL, no kurām pusi sedza LR Izglītības un zinātnes ministrija projektu konkursa „Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma” ietvaros, bet otra puse tika segta no pašvaldības budžeta.


Skolām tika uzlabota materiāli – tehniskā bāze, lai skolnieki jaunajā mācību varētu ne tikai pilnvērtīgi īstenot sporta nodarbībās paredzēto programmu, bet arī aktīvi iesaistīties ārpusskolas sporta aktivitātēs – uzlabotu savus rādītājus sacensībās vai arī iesaistītos sporta aktivitātēs.
Mūsu novada skolnieki uzrāda augstu sportisku aktivitāti, un viņiem ir labi sasniegumi dažādās reģiona un valsts mēroga sporta sacensībās, tāpēc projekta ietvaros veiktās investīcijas ir pamatotas, nepieciešamas un kalpos ar pilnu atdevi.  


Mārīte Stupāne,
Preiļu novada domes plānošanas speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.