Biedrība „Preiļu NVO centrs„ saņēmusi atbalstu jauna projekta realizēšanai

04.10.2007.

Biedrība „Preiļu NVO centrs„ saņēmusi atbalstu projekta „Preiļu NVO centra darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” aktivitāšu realizēšanai.


Projekta ietvaros plānots veikt Preiļu rajona nevalstisko organizāciju (NVO) apmācību organizēšanu, lai paaugstinātu nevalstiskā sektora izglītības līmeni par šim sektoram aktuāliem jautājumiem un veicinātu jaunu prasmju iegūšanu, tā stiprinot organizāciju kapacitāti pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā.


Projekta ietvaros paredzēts nostiprināt „Preiļu NVO centra” administratīvo un konsultatīvo kapacitāti, lai Preiļu rajona nevalstiskās organizācijas regulāri saņemtu kvalitatīvu informāciju par NVO aktualitātēm, projektu konkursiem un konsultācijas par NVO darbības attīstīšanu.


Projekta ietvaros tika izstrādāta darba programma, kuras ietvaros paredzētas apmācības 24 Preiļu rajona nevalstiskā sektora pārstāvjiem par šādām tēmām:
– 12 stundu kurss „Datorzinību pamati
– 12 stundu kurss „Interneta pamati”, kas ir būtiski nepieciešami, gatavojot projektu pieteikumus un iegūstot informāciju NVO darbības attīstībai, kā arī izmantojot internetu kā saziņas līdzekli.


Projekta ietvaros 16 nevalstiskā sektora pārstāvjiem tiks organizēts 12 stundu kurss „Grāmatvedības uzskaites veikšanai ar datorprogrammu”, lai paaugstinātu NVO darbinieku izglītības līmeni dokumentācijas noformēšanā.


Programmas ietvaros tiks veicināta nevalstiskā sektora un aktīvāko iedzīvotāju, un iniciatīvu grupu sadarbības veicināšana ar vietējās pārvaldes un valsts institūcijām, kas attīstīs un palielinās iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību valsts pārvaldes plānošanā.


Septembrī 24 dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji jau apguva 12 stundu kursu „Datorzinību pamati”. Nevalstisko organizāciju grāmatveži pulcējās informatīvajā seminārā „NVO projektu grāmatvedība, specifikācija”, tika sniegtas konsultācijas par visdažādākajiem nevalstiskajam sektoram aktuāliem jautājumiem.


Oktobrī darbs turpinās. Aicinām pieteikties uz 12 stundu datorkursiem ”Interneta pamati”.


22. oktobrī pulksten 10.00 notiks seminārs „NVO attīstība Latvijā un likumdošana”(8 stundas), ko vadīs Lauku attīstības departamenta speciālists Valdis Kudiņš.


Izstrādātās darba programmas ilgums ir 4 mēneši – no 4. septembra līdz 31. decembrim. Kopējais projekta finansējums 8280,43 EUR, pieprasītais grants sastāda 7442,32 EUR Fonda finansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, 42,5% no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un 15% no Latvijas valsts budžeta. Lai turpinātu saņemt atbalstu turpmāk, tiks izstrādāta un iesniegta vērtēšanai darba  programma arī nākošajam 2008. gadam.


Sīkāka informācija Preiļu NVO centrā, Brīvības ielā 7 vai pa tālruni 5321603.


Ineta Liepniece, biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore


 

Pēdējās izmaiņas: 04.10.2007.