VID informē – biežāk konstatētās kļūdas mazumtirdzniecībā

04.10.2007.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


Valsts ieņēmumu dienests, veicot pārbaudes mazumtirdzniecībā, kontrolē, vai tiek ievērota nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas  kārtība, preču uzskaites un pavaddokumentu aprites kārtība.  2007.gada deviņos mēnešos VID Latgales reģionālās iestādes darbinieki mazumtirdzniecībā veica 1444 tematiskas pārbaudes 999 juridiskajām personām un 243 fiziskām personām-individuālā darba veicējiem, no tām Preiļu nodaļa veikusi  211 pārbaudes.  Kopumā reģionā pārkāpumi konstatēti 1028 gadījumos jeb 71 % (Preiļos 67,8%) no veikto pārbaužu skaita.  Par biežāk konstatētajām kļūdām stāsta VID Latgales reģionālās iestādes Nodokļu kontroles pārvaldes priekšniece Irēna Grate.


Visbiežāk, vairāk nekā trešdaļā gadījumu, atklātie pārkāpumi saistīti ar preču uzskaites un preču pavadzīmju aprites kārtības neievērošanu un  ieņēmumu nereģistrēšanu. Pārbaudēs inspektori atklāja, ka 212 gadījumos kases aparāta naudas kastē esošā naudas summa neatbilst X pārskatā norādītajai naudas summai, 360 gadījumos konstatēti pārkāpumi kases aparāta žurnāla aizpildīšanā. Inspektoriem veicot kontrolpirkumus, 37 gadījumos netika izsniegts kases aparāta čeks. Pēdējais nosauktais ir  pārkāpums, par kuru visbiežāk saņemam iedzīvotāju sūdzības. Nereti kases čeki tiek izsniegti, bet tajos nav ieprogrammēti normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti, piemēram, netiek norādīts preces nosaukums, daudzums, saņemtās un izdotās naudas summa. Pārdodot alkoholu, čekā jābūt norādītam alkohola nosaukumam.


Virkne pārkāpumu (355 gadījumos) saistīta ar elektronisko kases aparātu lietošanas  noteikumiem. Piemēram,  nav noslēgts līgums ar apkalpojošo dienestu par aparāta tehnisko apkopi; kases aprātam nav stingrās uzskaites plombas vai tā ir bojāta. Savukārt kases aparāta žurnālā ne vienmēr aizpildītas nepieciešamās ailes, piemēram, nav norādīta darījumu summa, nav ielīmēti Z pārskata dati.


Pārbaudes brīdī  tirgotāji bieži nevar uzrādīt preču pavaddokumentus. Pavadzīme apliecina preču izcelsmi un piederību, un pavadzīmes 3.ekspmplārs preču saņēmējam preču saņemšanas vietā jāuzglabā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai. Ir gadījumi, kad pārdošanā atrodas preces bez to izcelsmes dokumentiem, par šo pārkāpumu 6 tirgotājiem bija pieņemts lēmums par preces konfiskāciju, tostarp vienam Preiļu uzņēmumam. 


Ja tiek konstatēti pārkāpumi, sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu (APP).  2007.gada 9 mēnešos pēc VID Latgales reģionālās iestādes inspektoru sastādītajiem APP noteikts naudas sods nomaksai budžetā 25,51 tūkst.Ls apmērā, kā arī 38 gadījumos izteikts brīdinājums par saimnieciskās darbības apturēšanu un 3 gadījumos saimnieciska darbība bija apturēta (divi no šiem uzņēmumiem ir Preiļu nodaļas nodokļu maksātāji).


37 gadījumos konstatēts, ka  fiziskas personas, kuras veica tirdzniecību, nebija reģistrējušas  savu uzņēmējdarbību, par ko noteikts administratīvais sods Ls 1820 apmērā.


Aicinu iedzīvotājus izmantot savas patērētāju tiesības un gadījumos, kad darījumu apliecinošu dokumentu jums preces pārdevējs vai  pakalpojuma sniedzējs neizsniedz, to pieprasīt, bet nodokļu administrāciju informēt par šādiem gadījumiem, zvanot darba laikā 65406223 vai uz VID uzticības tālruni (automātiskā atbildētāju) 67323438, kas strādā visu diennakti.
 
Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece, t.5406211, fakss 5406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.