Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis

04.10.2007.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā (turpmāk – Aģentūra) jau kopš 2002. gada darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 8001234. Zvanot pa šo tālruni iedzīvotājiem tiek sniegta papildus iespēja uzzināt sev interesējošos jautājumus par veselības aprūpi.


2005. gadā informatīvais telefons saņēmis 30 000 zvanus, 2006. gadā 17 666 zvanus, bet 2007. gada 8 mēnešos 47 000 zvanus.


Aģentūra vidēji dienā saņem 160 -170 zvanus. Iedzīvotāji interesējas par dažādiem jautājumiem, piemēram :
– kas ir mans ģimenes ārsts?
(nosaucot savu personas kodu, katrs iedzīvotājs var uzzināt kas ir viņa ģimenes ārsts),
– kā es varu piereģistrēties pie ģimenes ārsta?
(gan Aģentūras mājas lapā, gan zvanot pa šo tālruni var uzzināt ģimenes ārstus pie kā var reģistrēties, operatores arī pēc iedzīvotāja dzīvesvietas norādīs tuvāko ģimenes ārstu),
– cik man jāmaksā pacienta iemaksa? Vai ārsts man nav paprasījis par daudz?
(saņemot ārstēšanu kādā no ārstniecības iestādēm pacientiem ir iespēja pārliecināties vai samaksātā naudas summa atbilst valsts noteiktai pacienta iemaksai ),
– vai man pienākas kompensējamās zāles?
( nosaucot konkrētu zāļu nosaukumu pacientiem ir iespējā pārliecināties vai medikamenti ir Kompensējamo zāļu sarakstā, vai attiecīgās zāles tiek kompensētas pie konkrētas diagnozes),
– kā var saņemt atbrīvojumu no pacienta iemaksām?
(ja iedzīvotājs jau ir veicis pacienta iemaksu maksājumus, kas sasniedz Ls 150 kalendārā gada laikā, ir iespēja saņemt atbrīvojumu no turpmākas pacientu iemaksu maksāšanas līdz gada beigām),
– kā pieteikties un kā var saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)?
(sīkāk tiks paskaidrots kā var pieteikties EVAK saņemšanai un cik ilgā laikā to ir iespējams saņemt).


Iedzīvotāji zvanot pa šo tālruni var sūdzēties par konkrētiem pārkāpumiem, piemēram, maksājot pacienta iemaksu netiek izsniegts čeks, u.c. Visas šīs sūdzības tiek reģistrētas un nodotas Aģentūras Kontroles un uzraudzības departamentam izskatīšanai un kontroļu veikšanai.
 
ZVANIET – darbdienās
no plkst. 8:30 līdz 12:30 un
no 13:00 līdz 17:00 (piektdienās – 16:00).


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja
Ilze Arāja
Tālr.: 7043709
Mob. 29487552


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.