Noslēgusies iesniegumu pieņemšana pabalsta mācību līdzekļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem piešķiršanai

03.10.2007.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šī gada augusta – septembra mēnešos Preiļu novada domes Sociālais dienests pieņēma iesniegumus, lai piešķirtu vienreizējo pabalstu mācību līdzekļu iegādei tiem bērniem, kuri nāk no trūcīgām ģimenēm un mācās kādā no novada skolām. Minētā pabalsta apmērs ir Ls 15.00 katram bērnam.


Laika posmā no 6. augusta līdz 27. septembrim iesniegumi saņemti no 22 trūcīgām ģimenēm, kopumā pabalstu piešķirot 37 bērniem. Vairumā gadījumu pabalsts piešķirts vienam bērnam ģimenē (13 šādas ģimenes), jo pārējie ģimenē vai nu ir pirmsskolas vecuma bērni, vai arī nemācās novada skolā. Vienā gadījumā pabalsts piešķirts četriem vienas ģimenes bērniem, bet pārējās ģimenēs – 2 un 3 bērniem. Minētajam pabalstam izlietoti Ls 555.00 no Sociālā dienesta budžeta.


2006. gadā pabalsta mācību līdzekļu iegādei apmērs bija Ls 10.00 katram bērnam, to piešķīra 35 trūcīgo ģimeņu 58 bērniem.


Anita Gāga,
Preiļu novada domes Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja

Pēdējās izmaiņas: 03.10.2007.