Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Kapličas izbūve Aizkalnes pagasta centra Daugaviešu kapos”

02.10.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Kapličas izbūve Aizkalnes pagasta centra Daugaviešu kapos”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 44 M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 10 000,00 bez PVN 18%.


Līguma izpildes termiņš – 01.06.2008.g. (labvēlīgos laika apstākļos – 31.12.2007.g.)


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 12.10.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.


Papildus informācija – Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 5307327, 26432521.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 02.10.2007.