Notiek Ministru kabineta noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” projekta sabiedriskā apspriešana

02.10.2007.

Zemkopība ministrija (ZM) aicina jebkuru iedzīvotāju iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā par ZM izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”. Šie noteikumi jau nākamgad skars jebkuru suņa, kaķa vai kāda cita mājās vai dzīvoklī mītoša mīļdzīvnieka īpašnieku.


Noteikumu projekts ievietots ZM interneta mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības viedoklis”. Jebkurš interesents tiek aicināts iepazīties ar šo dokumentu un izteikt savu viedokli, ierakstot to sadaļas lodziņā „Mans komentārs” vai arī līdz šā gada 8.oktobrim atsauksmi elektroniski nosūtot uz ZM oficiālo e-pasta adresi zm@zm.gov.lv. Tāpat iedzīvotāji savu attieksmi var paust atbildot uz ZM interneta mājas lapā ievietoto aktuālo jautājumu, atzīmējot kādu no piedāvātajām un savam viedoklim atbilstošākajām atbildēm.


Pēc iedzīvotāju iesūtīto viedokļu apkopošanas Zemkopības ministrija organizēs tikšanos – diskusiju, par kuras norises laiku un vietu tiks paziņots atsevišķi.


Pašreiz nav noteikumu, kas regulētu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas un identifikācijas kārtību. Līdz ar to arī nav iespējams noteikt klaiņojošu dzīvnieku identitāti un atrast to īpašniekus, lai sauktu pie atbildības par dzīvnieku aizsardzības noteikumu pārkāpumiem. Tāpat ir grūti atrast pazudušus dzīvniekus un atrastiem dzīvniekiem noteikt to identitāti, lai informētu to īpašniekus.


Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai izveidotu reģistru, kurā ir redzami dati gan par mājas (istabas) dzīvnieku, gan par tā īpašnieku, tādējādi palīdzot atrast īpašnieku noklīdušam mājas (istabas) dzīvniekam, kā arī kontrolētu ikgadējo suņu vakcināciju pret trakumsērgu.


Normatīvā akta projekta būtība – noteikt kārtību, kādā Latvijas Republikā notiek mājas (istabas) dzīvnieku uzskaite. Valstī vienots mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs pašvaldībām nodrošinās iespēju rast nepieciešamo finansējumu tām uzlikto pienākumu veikšanai ar pašvaldības nodevas par dzīvnieka turēšanu nomaksas kontroli un uzskaiti palīdzību.


Dokumenta projektā noteikts, ka valsts institūcijas izveidos un uzturēs vienotu mājas (istabas) dzīvnieku reģistru. Šo priekšlikumu atbalsta nevalstiskās organizācijas un institūcijas. Pēc šo organizāciju iniciatīvas 2006.gada nogalē notika sabiedriskā aptauja, saskaņā ar kuras rezultātiem 96 % aptaujāto atbalstīja modernas suņu reģistrācijas sistēmas ar bezmaksas elektronisko čipu palīdzību ieviešanu Latvijā.


Noteikumu projektā ir paredzēts izveidot vienotu valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistru. Šajā reģistrā iekļaus visus Latvijā mītošos suņus, kā arī citus mājas (istabas) dzīvniekus pēc īpašnieka vēlēšanās.


Noteikumu ieviešana palīdzēs vietējām pašvaldībām to teritorijā uzlabot sabiedrisko kārtību, uzlabot pašvaldību noteikto nodevu par dzīvnieku turēšanu iekasēšanu, radīs apstākļus trakumsērgas ierobežošanai, kā arī pastiprinās mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību.


Noteikumu projekts nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācijas kārtību. Paredzēts, ka šo dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju veiks pilnvaroti praktizējošie veterinārārsti. Savukārt valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” (LDC) izveidos un uzturēs reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzi un nodrošinās pašvaldībām, dienestam, patversmēm un pilnvarotiem veterinārārstiem šai datu bāzei autorizētu pieeju. Datu bāzē varēs iegūt informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku un tā īpašnieku. Tāpat LDC reģistrēs un publiskos informāciju par atrastu vai pazudušu reģistrētu dzīvnieku, informēs pazudušā dzīvnieka īpašnieku par tā atrašanu, nodrošinās uzskaiti par dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu, kā arī nodrošinās veterinārārstus ar mikroshēmām, veidlapām un uzlīmēm.
Suņa īpašniekam savukārt būs pienākums pie pilnvarota veterinārārsta identificēt un reģistrēt suni līdz 6 mēnešu vecumam, aizpildot mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas lapu. Tāpat suns būs jāidentificē ar mikroshēmu. Dzīvnieka īpašniekam, reģistrējot dzīvnieku, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī suņa pase vai vakcinācijas apliecība.
Kaķu un mājas sesku reģistrācija nebūs obligāta, bet pēc dzīvnieka īpašnieka vēlmes iepriekšminētajā kārtībā par samaksu varēs reģistrēt un čipēt arī jebkuru citu mājas (istabas) dzīvnieku. Dzīvnieka īpašnieka pienākums būs ziņot datu centram par dzīvnieka sterilizāciju, kastrāciju vai nāvi, kā arī dzīvnieka turēšanas vietas maiņu.


Noteikumu projektā arī paredzēts, ka, ja suns jau ir identificēts ar mikroshēmu, tad īpašnieka pienākums ir reģistrēt to līdz 2009.gada 1.jūlijam, bet pārējos suņus, kas dzimuši pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, jāidentificē līdz 2010.gada 1.janvārim.


Noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” stāsies spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.


Informāciju sagatavoja
Lidija Veigule,
Preiļu pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.10.2007.