Latvijas Augu vēstniecības vēlēšanās Preiļu rajonā uzvar mazā lēpe

02.10.2007.

Latvijas Dabas fonds
Rīgā, 2007.gada 2.oktobrīFotogrāfijas autors – Rūta Sniedze


Pirmajās Latvijas Augu vēstniecības vēlēšanās, kas notika no 1.augusta līdz 14.septembrim, Preiļu rajonā piedalījušies vairāk nekā 400 balsotāji, bet valstī kopā – 12 tūkstoši. Par Preiļu rajona uzvarētāju kļuvusi mazā lēpe, kas pārliecinoši apsteidza pārējos divus kandidātus – parasto plakanstaipekni un balto āmuli. Kopā ar 25 citu rajonu vēstniekiem ezeru iemītniece mazā lēpe tagad veidos simbolisku Latvijas Augu vēstniecību, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dabas daudzveidības saglabāšanai un savvaļas augu aizsardzības jautājumiem. Augu vēstniecības vēlēšanas rīkoja Latvijas Dabas fonds.
 
Latvijas centrālajā un austrumu daļā mazliet biežāk, citviet retāk ezeros ar smilšainu pamatu dažāda lieluma grupas veido retā un aizsargājamā mazā lēpe. Tas ir daudzgadīgs, ūdenstilpes gultnē sakņojošs ūdensrožu dzimtas augs, kas atkarībā no augšanas vietas dziļuma var sasniegt 1 – 3,5 m augstumu. 2 – 3 centimetru diametra dzeltenie ziedi ziedēšanas laikā paceļas virs ūdens resna ziedkāta galā. Atšķirībā no bieži sastopamās māsas – dzeltenās lēpes, mazās lēpes zieds nesmaržo, – tā un atšķirīgā augļa forma ir droša pazīme abu radniecīgo augu atšķiršanai: mazās lēpes auglis ir ar saliektu galu. Nevienmērīgās un samērā retās izplatības dēļ mazā lēpe ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā, bet Latvijas Augu vēstniecībā mazā lēpe kļūs par Ezeru vēstnieku, aicinot sabiedrību pievērst uzmanību Latvijas ezeru aizsardzībai.


Uz 26 vēstnieku vietām valstī kandidēja 64 augi, nobalsot bija iespējams 35 vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā un projekta mājas lapā internetā www.auguvestnieciba.lv. Augus – vēlēšanu kandidātus pavasarī izvirzīja Latvijas skolu audzēkņi un Latvijas Botāniķu biedrība, vēlēšanu “listē” iekļaujot katram Latvijas rajonam raksturīgās tipiskās sugas un īpašus augu valsts retumus. Saskaitot vēlēšanu iecirkņos un internetā nodotās balsis, par pirmās simboliskās Augu vēstniecības vēstniekiem kļuvuši:


Aizkraukles rajons


Meža vizbulis


Limbažu rajons


Zemeņu āboliņš


Alūksnes rajons


Dzeltenā dzegužkurpīte


Ludzas rajons


Ruiša pūķgalve


Balvu rajons


Apaļlapu rasene


Madonas rajons


Laksis


Bauskas rajons


Tīruma zilausis


Ogres rajons


Smiltāja esparsete


Cēsu rajons


Bruņcepuru dzegužpuķe


Preiļu rajons


Mazā lēpe


Daugavpils rajons


Alpu āboliņš


Rēzeknes rajons


Mānīgā knīdija


Dobeles rajons


Zīda magone


Rīgas rajons


Pļavas silpurene


Gulbenes rajons


Dumbrāja vijolīte


Saldus rajons


Mušu ofrīda


Jēkabpils rajons


Peldošais ezerrieksts


Talsu rajons


Smaržīgā naktsvijole


Jelgavas rajons


Meža tulpe


Tukuma rajons


Krūmu čuža


Krāslavas rajons


Meža silpurene


Valkas rajons


Vīru dzegužpuķe


Kuldīgas rajons


Krāšņā neļķe


Valmieras rajons


Bezdelīgactiņa


Liepājas rajons


Sibīrijas skalbe


Ventspils rajons


Parastā purvmirte


Katrs vēstniecībā iekļuvušais augs saņems savu vēstnieka amatu simboliskajā vēstniecībā un stāstīs savu stāstu par dabas aizsardzību. Tā, piemēram, dzeltenā dzegužkurpīte kļūs par vērtīgo mežu vēstnieku, zīda magone kā Jāņuzāļu vēstnieks aicinās plūkt puķes un vākt ārstniecības augus dabai draudzīgi, neiznīcinot tos, bet dabisko pļavu vēstniece bezdelīgactiņa stāstīs par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu. Galīgais vēstnieku amatu sadalījums būs zināms 4.oktobrī, kad plkst. 13.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā Brīvības ielā 49/53 tiks atklāta arī Latvijas Augu vēstniecības foto izstāde. Iecerēts, ka nākamgad šī izstāde viesosies visos Latvijas rajonos.


Projekta aktualitāte un sadarbības partneri
Ar projektu “Latvijas Augu vēstniecība bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai” Latvijas Dabas fonds kā apvienības “Planta Europa” dalīborganizācija Latvijā piedalās starptautiskā komunikāciju projektā “Wake Up Call For Wild Plants”, kas 2007.gadā norisinās visās šīs organizācijas dalībvalstīs Eiropā. Projekta īstenošanas sadarbības partneris ir Latvijas Botāniķu biedrība un valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”.


Sabiedrība ir ieinteresēta saņemt informāciju par iespēju ikdienā sniegt savu ieguldījumu dabas aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā savā apkārtnē. Daudzas savvaļas augu sugas Eiropā ir apdraudētas, jo tiek iznīcinātas to dabiskās dzīvotnes, tās nereti tiek upurētas cilvēka ekonomisko interešu vārdā. Lai gan vēlme dzīvot, nekaitējot dabai, arvien pieaug, tomēr nekad retu savvaļas augu sugu aizsardzībai Eiropā un pasaulē nav pievērsta tik liela uzmanība kā, piemēram, retajiem putniem. Projekts ir ietvars, ar kura palīdzību runāt par nepieciešamību un reālajām iespējām aizsargāt retas augu sugas. Par starptautiskā projekta rezultātiem organizācija “Planta Europa” informēs ES valstu vides ministrus oktobra vidū plānotajā vides ministru sanāksmē Bukarestē.


Projekta norisi Latvijā finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.


Ilze Salna
Augu vēstniecības projekta vadītāja
Latvijas Dabas fonds
Papildus informācija – 7359511,
salna@ldf.lv
www.auguvestnieciba.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.