Atgādinājums Preiļu novada pensionāriem – vieniniekiem

01.10.2007.

1. Lai Pensionāru biedrības (PB) valde ar novada domes finansiālo atbalstu varētu arī šogad sarūpēt Ziemassvētku dāvanas pensionāriem – vieniniekiem (kuriem nav likumīgo apgādnieku vai tie dzīvo ārpus Latvijas), ir jāprecizē šo pensionāru saraksts, jo šo pensionāru kontingents ir ļoti mainīgs.
Lūdzam visus jaunpienākušos (ģimenes sastāva vai dzīves vietas maiņas dēļ) pensionārus – vieniniekus pieteikties līdz šī gada 25. oktobrim Preiļu novada domes Sociālajā dienestā (1.kabinets), Aglonas ielā 1a.


2. Ar oktobra mēnesi mūsu novadā palielināsies apkures un apsaimniekošanas tarifi. Lai novada dome savu iespēju robežās varētu palīdzēt tiem pensionāriem – vieniniekiem, kuru pensijas pēc indeksācijas oktobrī būs mazākas par iztikas minimumu (Ls 135), lūdzam šos pensionārus – vieniniekus pēc pensijas saņemšanas oktobra mēnesī pieteikties sociālajā dienestā, norādot, kāda apkure (centrālā vai malkas) ir dzīvoklī.


Esiet atsaucīgi, nekavējaties ar informācijas sniegšanu!


Irēna Timošenko,
PB valdes priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2007.