Apstiprināts jauns siltuma tarifs

01.10.2007.

No šī gada 15. oktobra stāsies spēkā jaunais siltumapgādes tarifs Preiļu novadā, kuru apstiprinājis Daugavpils sabiedrisko pakalpojumu regulators. Apstiprinātajā tarifā noteikts, ka pie mazuta kotācijas 320 USD/t dabasgāzes cena ir 170,72 Ls/tūkst.n.m³ (Latvijas gāze šo tarifu noteikusi ar 2007. gada 1. septembri.). Siltumenerģijas tarifs apstiprināts 34,49 lati par vienu megavatstundu.


Pēc apstiprinātā siltumapgādes tarifa norēķins par siltumenerģiju šajā apkures sezonā, tāpat kā iepriekšējā apkures sezonā, būs pēc uzstādītajiem siltumenerģijas mēraparātiem. Siltumenerģijas mēraparātus mēs verificēsim ik pēc 2 gadiem.


Saskaņā ar jauno apstiprināto siltuma tarifu no 1. novembra tiek noteikta arī jauna maksa par ūdens uzsildīšanu, tā būs 2,68 Ls/m³ (tai skaitā 5% PVN) mājās ar cirkulāciju, bet 2,14 Ls/m³ (tai skaitā 5% PVN) mājās, kur siltais ūdens tiek padots bez cirkulācijas. Gribu precizēt, ka šī maksa saskaņā ar noteikto metodiku tiek aprēķināta pēc apstiprinātā tarifa, un patērētā siltumenerģija par ūdens uzsildīšanu tiek atskaitīta no mājas kopējā siltumenerģijas patēriņa, kas tiek uzskaitīts kopējā siltumskaitītājā. Ja mājas iedzīvotāju vairākums grib par šo pakalpojumu maksāt pēc atsevišķa skaitītāja, tas ir iespējams. Pirms šī apmaksas veida pielietošanas un skaitītāja uzstādīšanas ar katru patērētāju jāveic līguma grozījumi, kuros tiks atrunāta arī maksa par ūdens sistēmas cirkulācijas uzturēšanu. Pirms sistēmas maiņas katram jāpadomā, lai demokrātiski tiktu pieņemts pareizais lēmums.


Lai katrs siltumenerģijas patērētājs varētu sekot līdzi pakalpojumu sniegšanas procesam, sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu, ka 2007./2008. gada apkures sezonā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju izvirzīto māju vecāko vai energopārvaldnmieku darbu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem apmaksās SIA „Preiļu saimnieks” no apsaimniekošanas līdzekļiem. Pirms tam šos cilvēkus apmācīsim bez maksas.


Namu pārvaldē, Rancāna ielā 3, būs pieejams reģistrācijas žurnāls, kurā katrs varēs ierakstīt savus priekšlikumus iespējamā cilvēka izvirzīšanai mājas vecākā pienākumu pildīšanai, idejas māju apsaimniekošanas organizēšanā un neatliekamos darbus.


Lai nākošā apkures sezona būtu veiksmīga, mums kā pakalpojuma sniedzējiem un jums kā pakalpojuma saņēmējiem, jādomā, kā varētu ekonomēt naudu sava īpašuma uzturēšanai. Katrs sīkums dos efektu kopējā mājas energopatēriņa bilancē, proti, gan precīzi aizlīmēts logs, izolētas siltumcaurules pagrabos un citi pasākumi.


Pašreiz uzsāktās aktivitātes (iedzīvotāju sapulces, apmācības grupu veidošana, māju sakārtošana) pozitīvi ietekmē cilvēku uzvedību un attieksmi pret ieguldīto darbu un līdzekļiem. Pagājušajā gadā apkures sezonā veiktā siltumenerģijas ekonomija daudziem iedzīvotājiem lika apzināties, ka daudz var paveikt, pašiem aktīvi iesaistoties šajā procesā. Jo sakārtotāka ir daudzdzīvokļu māja kopumā, jo mazāks ir tās īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ar tam sekojošo maksu par 1 m² dzīvojamās platības pat arī pie relatīvi augsta siltuma tarifa.


Cienījamie iedzīvotāji, atgādinu vēlreiz, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulators ir apstiprinājis tarifu, bet maksa par saņemto siltumu katrai mājai būs atšķirīga atkarībā no mājas uzbūves, dzīvokļu daudzuma mājā un citām mājas konstrukcijas īpatnībām.


Jānis Mūrnieks,
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2007.