Pagarināts darījumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas termiņš

01.10.2007.

2007. gada 5. septembrī stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr78 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai  2007. gadā  un tā piešķiršanas kārtību”.


Lielākās izmaiņas ir saistītas ar finansējuma pārdali, kas veikta, izvērtējot 2007. gadā noteiktajos termiņos pieteikto subsīdiju līdzekļu pieprasījumu un izlietojumu, tomēr lauksaimniekiem būtiskākās izmaiņas ir notikušas subsīdiju nolikuma 6. pielikumā ”Atbalsts investīciju veikšanai lauksaimniecība”. 


Tiem lauksaimniekiem, kuri pieteicās pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības nozarē”, pagarināts termiņš samaksas dokumentu kopiju iesniegšanai – līdz 16. novembrim.  Jāatceras, ka tehnoloģiskajām iekārtām ir jāiesniedz atbilstības  deklarācijas kopija atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu un mašīnu drošību, bet traktortehnikai un tās piekabēm ir jāuzrāda reģistrācijas apliecība.


Janīna Beča,
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2007.