Par pieteikšanos atbalsta saņemšanai LAP pasākuma “Agrovide” apakšpasākumam “Erozijas ierobežošana”

01.10.2007.

Līdz 2007. gada 2. oktobrim lauksaimniekiem, kuri ir uzņēmušies saistības Lauku attīstības plāna (LAP) pasākuma “Agrovide” apakšpasākumā “Erozijas ierobežošana”, jāpiesakās atbalsta saņemšanai.


Lai saņemtu iesnieguma veidlapu, pretendentiem jādodas uz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kur, pēc klienta numura uzrādīšanas, tā tiks izdrukāta.


Jāatgādina, ka tāpat kā uz pārējiem pasākuma “Agrovide” apakšpasākumiem, arī “Erozijas ierobežošanai” 2007. gadā var pietiekties tikai tie lauksaimnieki, kuri saistības uzņēmās jau iepriekš (tas nozīmē, ka 2006. gadā iesniedza iesniegumu par Erozijas ierobežošanu).


Līdz 2. oktobrim LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz aizpildīts iesniegums – “Iesniegums pasākuma “Agrovide” apakšpasākumam “Erozijas ierobežošana” 2007.gadā”, kā arī lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām.


Pretendējot uz minēto atbalstu, lauksaimniekam, kurš jau ir uzņēmies saistības LAP pasākuma “Agrovide” apakšpasākumā “Erozijas ierobežošana”, ir jānodrošina divi svarīgi nosacījumi. Pirmkārt, laika posmā no 15. novembra līdz 1. martam vismaz 70% no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes jābūt aizņemtai ar zaļajām platībām.


Otrs nosacījums paredz, ka platības, par kurām saistības uzņemtas 2006.gadā, turpmāk samazināt nedrīkst. Bet par tām platībām, kas tiks palielinātas, lauksaimnieki šogad papildus atbalstu nesaņems.


Atbalsta maksājumu pretendentiem jāaizpilda arī lauku bloku karte, atzīmējot visu saimniecībā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, t.sk. erozijas ierobežošanas saistību platību. Lauksaimnieki, kuri pavasarī iesniedza platību maksājumu iesniegumu un jau ir saņēmuši kartes kopija, tajā atzīmē atbalsttiesīgās platības.


Sīkāku informāciju par šo atbalstu var saņemt LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts vai pie saviem pagastu lauku attīstības speciālistiem.

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2007.