Svecīšu vakari Preiļu novadā 2007. gada oktobrī

20.10.2007.

20. oktobrī
Aizkalnes pagasta kapsētās:
Plkst. 14.00 Gāgu kapu kalniņā
Plkst. 16.00 Jasmuižas kapu kalniņā
Plkst. 18.00 Bleidenes kapu kalniņā
 
21. oktobrī
Plkst. 16.00 Raipoles kapu kalniņā
Plkst. 18.00 Daugaviešu kapu kalniņā
 
27. oktobrī
Preiļu kapos:
Plkst. 15.00 Jaunie kapi
Plkst. 17.00 Lielie kapi
 
27. oktobrī
Preiļu pagasta kapsētās:
Plkst. 14.00 Ribuļu kapos
Plkst. 15.00 Seiļu kapos
Plkst. 16.00 Pupāju kapos
 
 
28. oktobrī
Plkst. 14.00 Ivdrīšu kapos
Plkst. 15.00 Dzeņu kapos
Plkst. 16.00 Šoldru kapos

Pēdējās izmaiņas: 20.10.2007.