Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Foto ceļveža „Preiļu novads” iepirkums”

20.09.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/43M


3. Iepirkuma priekšmets: „Foto ceļveža „Preiļu novads” iepirkums”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „JUMAVA”,
Reģ.nr.40103116195


Juridiskā adrese:
Dzirnavu iela 73 – 1, Rīga,
LV-1011


Ls 2666,66


7. Lēmuma pieņemšans datums: 2007. gada 20. septembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2007. gada 20. septembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 20.09.2007.