Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

19.09.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/42M


3.Iepirkuma priekšmets: “Telpu aprīkojuma iegāde projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 “Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā” ietvaros”.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA „Galdniecība A”,
Reģ.nr.41503036585


Juridiskā adrese:
Aglonas ielā 38, Preiļi, LV-5301


Ls 2118,50


7. Lēmuma pieņemšans datums: 2007. gada 19. septembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2007. gada 19. septembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2007.