Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – “Foto ceļveža `Preiļu novads` iepirkums”

12.09.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Foto ceļveža „Preiļu   novads” iepirkums”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 43 M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 2800.00 tai skaitā PVN 18%.


Līguma izpildes termiņš – 2008. gada maija mēnesis.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 20.09.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.


Papildus informācija – Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle, tālr. 5307321, 26556613.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 12.09.2007.