Valsts kases ieguldījumu plāna dalībnieki pasīvi izvēlas līdzekļu pārvaldītāju

12.09.2007.

Valsts kases ieguldījumu plāna (VK IP) dalībnieku aktivitāte, mainot līdzekļu pārvaldītāju, ir ļoti zema. Par to liecina aktuālā statistika: mēneša laikā līdzekļu pārvaldītāja maiņu veikuši tikai 4774 VK IP dalībnieki, kas ir 5,3% no kopējā VK IP dalībnieku skaita. Šā gada 1.augustā VK ieguldījumu plānā bija 90470 dalībnieki, bet 1. septembrī – 85696 dalībnieki.


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 83,5 tūkstošiem VK ieguldījumu plāna dalībnieku ir izsūtījusi paziņojumus, informējot par nepieciešamību mainīt līdzekļu pārvaldītāju un aicinot līdz 2007. gada 28. septembrim izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu.


VSAA jau vairākkārt ir informējusi par to, ka 2007. gada 1. novembrī līdzekļu pārvaldītājs Valsts kase (VK) izbeigs savu darbību valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanā un tiks slēgts VK ieguldījumu plāns. Šī līdzekļu pārvaldītāja valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi jānodod pārvaldīšanā citiem – privātajiem līdzekļu pārvaldītājiem.


Tiem VK ieguldījumu plāna dalībniekiem, kuru iesniegumus par ieguldījumu plāna maiņu līdz 2007. gada 28. septembrim (ieskaitot) VSAA nebūs saņēmusi, fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju noteiks VSAA, VK IP dalībniekus reģistrējot vienā no tiem konservatīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru līdzekļu pārvaldītāji Finanšu ministrijas organizētā konkursa rezultātā būs ieguvuši tiesības pārņemt VK pārvaldītos līdzekļus.


Atgādinām, ka informāciju par visiem līdzekļu pārvaldītājiem un to ieguldījumu plāniem var iegūt:
1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļās;
2. Interneta lapās www.vsaa.lv (sadaļā „2. līmenis”) un www.manapensija.lv. Interneta lapā www.manapensija.lv sadaļā „Ieguldījumu plāni” ir pieejama salīdzinošā tabula par ieguldījumu plānu darbības rezultātiem dažādos periodos; katru dienu tiek sniegta aktuāla informācija arī par katra ieguldījumu plāna daļas vērtību konkrētajā dienā;
3. Ieguldījumu plānu darbības rādītāji regulāri (divas reizes mēnesī) tiek publicēti laikrakstā „Dienas Bizness”;
4. Ieguldījumu plānu prospektos (tie ir pieejami visās VSAA nodaļās un pie konkrētajiem līdzekļu pārvaldītājiem).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.