Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – telpu aprīkojuma iegāde projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai.

11.09.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – “Telpu aprīkojuma iegāde  projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 “Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā” ietvaros”, saskaņā ar Darba uzdevumu.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 42 M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 2500,00 tai skaitā PVN18%.


Līguma izpildes termiņš – 2007.gada 30.septembris.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 19.09.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.


Papildus informācija – Projekta vadītāja Anitra Sondore, tālr.5320124, 26565826.
Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 11.09.2007.