Zaļais punkts aicina pedagogus uz semināriem vides izglītībā

19.09.2007.

Trešdien, 19.septembrī Latvijas Zaļais punkts (LZP) Krāslavas ģimnāzijā uzsāk apmācību programmu vides izglītībā Krāslavas, Līvānu, Preiļu novadu un Dagdas pilsētas skolu vides izglītības koordinatoriem/ dabas zinātņu mācību priekšmetu pedagogiem. Apmācību programmā iekļauti semināri, kuros dalībnieki gūs teorētiskas zināšanas un prasmes par iepakojumu, tā veidiem, šķirošanu un pārstrādi, kā arī papildinās savas zināšanas par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Piedalīsies laboratorijas dabā, izstrādās mācību nodarbību piemērus un dalīsies pieredzē.


19.septembrī Krāslavas ģimnāzijā un 20.septembrī Preiļu galvenā bibliotēkā  LZP rīko semināru „Kas ir iepakojums – vai tie ir atkritumi vai otrreiz izmantojams materiāls?”.  Semināra laikā LZP programmas „Zaļā punkta skola” vadītāja Rita Bubina stāstīs par plašāk izmantojamajiem iepakojuma materiāliem, to rašanos un attīstības vēsturi, pārstrādes iespējām Latvijā un to, kā samazināt iepakojuma ietekmi uz vidi. Pedagogus  iepazīstinās, kā strādāt ar mācību palīglīdzekli vides izglītībā „Iepakojuma materiālu paraugu soma”, dalībnieki piedalīsies praktiskās nodarbībās iepakojuma materiālu paraugu šķirošanā un somas noformēšanā. Tiks arī demonstrēta īsfilma „PET mūžīgais cikls”.


Iepakojuma materiālu paraugu somu LZP ir izveidojis sadarbībā ar klientiem, līgumpartneriem un citiem sociāli atbildīgiem uzņēmumiem. Soma ir radīta, lai nodrošinātu Latvijas vispārizglītojošās skolas ar iepakojuma materiālu paraugiem. Tas ir praktiski lietojams uzskates materiāls, kas sastāv no stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma paraugiem un izejmateriāliem.
Katrs semināra dalībnieks saņems iepakojuma materiālu paraugu somu un īsfilmu DVD formātā.


Savukārt, 25.septembrī Krāslavas ģimnāzijā un 26.septembrī Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā LZP rīkotā semināra laikā skolu vides izglītības koordinatori/ dabas zinātņu mācību priekšmetu pedagogi tiks iepazīstināti ar jauno metodisko materiālu skolotājiem un darba burtnīcu 5.-9. klašu skolēniem „Iepako, izpako un tālāk?”.


Grāmatas autore – Rīgas Dabaszinību skolas direktora vietniece un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes pasniedzēja Daiga Kalniņa semināra laikā stāstīs kā ar mācību līdzekļa palīdzību īstenot pamatizglītības standartu prasības par ilgtspējīgu attīstību dažādos mācību priekšmetos, piemēram, dabaszinības, bioloģija, ķīmija, fizika, ģeogrāfija.


Autore sniegs arī noderīgus padomus kā izmantot jauno mācību līdzekli darbā ar skolēniem projektu nedēļu laikā, audzināšanas stundās un ārpusstundu darbā. Praktiskās nodarbības laikā pedagogiem būs iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas, veicot dažus no mācību līdzeklī minētajiem uzdevumiem.
Katrs semināra dalībnieks saņems mācību līdzekļa komplektu: metodisko materiālu skolotājiem un darba burtnīcu 5.-9. klašu skolēniem.


Pedagogiem, kas vēlas apmeklēt seminārus, noteikti iepriekš jāpiesaka sava dalība, zvanot pa tālruni 67804067.


Latvijas Zaļā punkta piedāvātā bezmaksas apmācību programma skolu vides izglītības koordinatoriem/ dabas zinātņu mācību priekšmetu pedagogiem tiek īstenota Preiļu novada domes izstrādātā ERAF līdzfinansētā projekta „Dalītas atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā”  sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumu ietvaros.


Latvijas Zaļā punkta semināra pedagogiem vides izglītībā fotomomenti Preiļos 20. septembrī


Sīkāka informācija:
Silveta Zvejniece, tālrunis 67804067
Rita Bubina, tālrunis 67039814

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2007.