Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Lauku iela LG-1 grāvju renovācija”

03.09.2007.

Paziņojums par iepirkuma procedūrā  pieņemto lēmumu


 


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/ 41 M


3.Iepirkuma priekšmets Lauku iela LG-1 grāvju renovācija”,


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju :

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


bez PVN 18%


SIA ‘’Saltupe”,

Reģ.Nr.41503011064


Mehanizatoru iela 2, Preiļi


Ls 8474.47 


7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats: 2007.gada 31.augusts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  31.augusts 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2007.