Sociālais dienests turpina pieņemt iesniegumus brīvpusdienu un pabalsta mācību līdzekļu iegādei piešķiršanai trūcīgo ģimeņu bērniem

04.09.2007.

Preiļu novada domes Sociālais dienests atgādina, ka, pamatojoties uz Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.01/07 „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā”, trūcīgo ģimeņu bērniem ir iespēja saņemt brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādēs (ja bērns mācās kādā no novada skolām: Aizkalnes pamatskolā, Preiļu 1.pamatskolā. Preiļu 2.vidusskolā vai Preiļu Valsts ģimnāzijā) (5.punkts), kā arī saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei katram bērnam Ls 15.00 apmērā (7.punkts).


2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 97, kas izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu 2. punkts nosaka, ka ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī (Ls 60,00).


2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 97, kas izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu 5. punkts nosaka, ka lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, pieprasītājs iesniedz rakstisku iesniegumu, iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī deklarācijā norādītās ziņas apliecinošus dokumentus.


Iesniegumi tiks pieņemti līdz š.g.27.septembrim. Līdz 4.septembrim brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādēs piešķirtas 20 bērniem, bet vienreizējais pabalsts mācību līdzekļu iegādei – 26 bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām.


Preiļu novada domes Sociālā dienesta vadītājas p.i. Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 04.09.2007.