Noslēdzies atklāts konkurss „Vienotas datu pārraides infrastruktūras ierīkošana Interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanai”

03.09.2007.

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkumā „Vienotas datu pārraides infrastruktūras ierīkošana Interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanai”, kas tiks īstenots Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros. Par atklāta konkursa uzvarētāju atzīts vienīgais un saimnieciski izdevīgākais pretendents – SIA „Lattelecom” pārstāvētā piegādātāju apvienība, kas sastāv no SIA „Lattelecom”, SIA „Telia Latvija” un SIA „Telecentrs”. Piegādātāju apvienības piedāvātā līgumcena pakalpojumam ir 4103648,00 lati (bez PVN).


Saskaņā ar Latvijas Republikas Iepirkuma likumu aģentūra ir nosūtījusi paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojam. Procedūra paredz, ka iepirkuma līgumu varēs slēgt vienpadsmitajā dienā no paziņojuma publicēšanas datuma Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.


Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta mērķis ir nodrošināt vienādu pieeju informācijas tehnoloģijām publiskajās bibliotēkās visā Latvijā, piegādājot bibliotēkām jaunu datortehniku, apmācot bibliotekārus un bibliotēku lietotājus. Minētā iepirkuma līguma „Vienotas datu pārraides infrastruktūras ierīkošana Interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanai” mērķis ir uzlabot bibliotēkās esošo interneta pieslēgumu funkcionalitāti, pieejamību, veiktspēju un palielināt pieslēgumu datu pārraides jaudu (datu pārraides ātrumu), un ierīkot jaunus datu pārraides pieslēgumus, kā arī izveidot vienotu datu pārraides infrastruktūru, kas ļautu nodrošināt bibliotēkās piekļuvi multimediju saturam, kā arī iespēju veidot, konsolidēt un izplatīt globāla un lokāla satura informāciju.


Kā jau iepriekš ziņots, pagājušā gada novembrī Bila & Melindas Geitsu fonds piešķīra Latvijai 16,2 miljonus ASV dolāru informācijas tehnoloģiju attīstībai pašvaldību publiskajās bibliotēkās. Šo projektu kopā ar kompānijas Microsoft 7,9 ASV dolāru lielo programmatūras ziedojumu un Latvijas valsts līdzfinansējumu īsteno Kultūras ministrijas valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”. Aģentūras misija ir palīdzēt kultūras atmiņas institūcijām – bibliotēkām, arhīviem un muzejiem saglabāt kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.


Mediju kontaktiem:
Kaspars Rūklis,
Sabiedrisko attiecību vadītājs
V/A „Kultūras informācijas sistēmas”
Tālrunis: 7844885, 29405048; e-pasts: kaspars.ruklis@kis.gov.lv.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.