Preiļu novada 2007. gada čempionāta pludiņmakšķerēšanā

28.08.2007.

Apstiprinu:
Preiļu novada domes priekšsēdētājs A.Adamovičs
2007. gada       augustā


Preiļu novada 2007. gada čempionāta pludiņmakšķerēšanā
NOLIKUMS


1. Mērķis un uzdevumi:
 Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīga dzīvesveida saturīgas atpūtas līdzekli;
 Noteikt labākos pludiņmakšķerēšanas speciālistus gan komandu, gan individuālajā vērtējumā;
 Dot iespēju gan novada, gan citiem dalībniekiem izjust makšķerēšanas prieku.

2. Laiks un vieta:
 Sacensības notiks 2007. gada 01.septembrī Cīrīšu HES ūdenskrātuvē;
 Pulcēšanās un reģistrēšanās līdz plkst. 7.45 pie Cirīšu HES slūžām, sacensību sākums plkst. 8.00.

3. Vadība:
 Sacensības organizē Preiļu novada dome, sacensību galvenais tiesnesis Leonīds Valdonis.

4. Dalībnieki:
 Sacensībās var piedalīties komandas, kuras sastāvā ir 3 dalībnieki neatkarīgi no dzimuma un vecuma;
 Dalībniekiem piesakoties jāmin vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, komandas nosaukums un derīgas makšķernieku kartes numurs.

5. Sacensību noteikumi:
 Sacensības notiks trīs sektoros, no katras komandas pa vienam dalībniekam katrā sektorā atkarībā no vietas pieteikumā;
 Sacensību ilgums 4 stundas (līdz plkst. 12.00.);
 Dalībnieki nedrīkst atrasties viens no otra tuvāk par 5 m;
 Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi. Sacensību beigās makšķernieki zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodot tiesnesim;
 Dalībnieks pats ir atbildīgs par drošības noteikumu ievērošanu.

6. Uzvarētāja noteikšana:
 Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars. Par uzvarētāju komandu kļūst tā komanda, kurai lielāks noķerto zivju kopsvars.

7. Apbalvošana:
 Labākās 3 komandas apbalvo ar diplomiem un vērtīgām balvām;
 Individuālajā vērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām;
 Ar pārsteiguma balvām no veikala „Viss copei” tiek apbalvoti lielākās un mazākās zivs īpašnieki.

8. Finansiālie noteikumi:
 Dalībnieka dalības maksa ir 2 Ls;
 Dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem un vecuma pensionāriem dalības maksa ir 1 Ls.


Kontakttālrunis: L. Valdonis 29556446

Pēdējās izmaiņas: 28.08.2007.