Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Lauku iela LG-1 grāvju renovācija”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

27.08.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Lauku iela LG-1 grāvju renovācija”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 41 M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 10000 tai skaitā PVN 18%.


Līguma izpildes termiņš – 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 31.08.2007.g. līdz plkst.16.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.


Papildus informāciju var saņemt un vienoties par darbu izpildes vietu apskati, kontaktpersona A.Petrovs 5307327.

Pēdējās izmaiņas: 27.08.2007.