Preiļu novada dome aicina daudzdzīvokļu mājas Preiļos, Daugavpils ielā 70 iedzīvotājus uz apmācībām.

24.08.2007.

  


       Preiļu novada dome aicina daudzdzīvokļu mājas Preiļos, Daugavpils ielā 70 iedzīvotājus uz apmācībām Interreg IIIA projekta SIII-061 “Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” ietvaros.
Apmācības notiks šī gada 23., 24., 28., 29. un 30.augustā no plkst. 17.00 Pārtikas un veterinārā dienesta semināru zālē. Tiks nodrošināta kafijas pauze. Apmācības veiks SIA  „Konsultanti”, kuri līguma ietvaros veiks šādas aktivitātes:
• kursa novadīšana par dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām;
• apmācāmo nodrošināšana ar izdales materiāliem;
• informācijas sniegšana par iedzīvotāju sadarbības iespējām, sekmējot vietējo attīstību, un finansējuma piesaistīšanas iespējām savas dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanai;
• mācību metodes – prezentācijas, lekcijas, grupu darbs, interaktīvas metodes;
• apmācāmo nodrošināšana ar konsultācijām;
• vizuālās identitātes prasību ievērošana;
• apmācāmo nodrošināšana ar iespēju sniegt mācību novērtēšanu;
• atskaites sagatavošana par mācību norisi un sasniegtajiem rezultātiem.Būsiet ļoti gaidīti!
Preiļu novada dome


Neskaidrību jautājumos griezties pie iedzīvotāju kopienas organizatora
Pētera Romanova, tālr. 28375959

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.