Aicinājums pieteikties projektu konkursā uzņēmumu materiāli – tehniskās bāzes uzlabošanai

22.08.2007.

Valsts reģionālajā attīstības aģentūrā (VRAA) ir iespējams iesniegt projektus ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai. Projektus var iesniegt uzņēmuma ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuri atrodas un darbojas īpaši atbalstāmajā teritorijā. Projektu pieteikumus VRAA var iesniegt nepārtraukti. Līdzekļus var iegūt uzņēmumu materiāli – tehniskās bāzes uzlabošanai. Pieteikumu izskatīšana notiek reizi ceturksnī.


Lai paspētu uz nākošo izskatīšanu, projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 15.septembrim.


Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija atrodama VRAA mājas lapā:
http://www.vraa.gov.lv/info/publication_about_vraa/2007/july/article.php?id=8963
vai pa tālruni: 67079060 (Ilga Arcimoviča, Projektu pieņemšanas nodaļa),
var arī griezties Preiļu novada domes plānošanas daļā pie Mārītes Stupānes, tel.5322766, e-pasts: marite.stupane@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.