Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Daugavpils ielas rekonstrukcijas 1.kārtas būvdarbu uzraudzība” ietvaros

22.08.2007.


Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


(iela, pilsēta/ciems/pagasts, rajons)


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 40 M


3.Iepirkuma priekšmets „Daugavpils ielas rekonstrukcijas 1.kārtas būvdarbu uzraudzība” ietvaros,


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2
6. Informācija par uzvarētāju:


· par visu pārējo ielas rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraudzību
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


bez PVN 18%


SIA ‘’Līgaiši”,
Reģ.nr.41503042596


„Upmala”, Dagdas pagasts, Krāslavas rajons,
LV- 5674


Ls 8250.00
· par lietusūdeņu kanalizācijas izbūves būvuzraudzību
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


Anatolijs Petrovs,
p.k.310354-12155


Viļānu iela 4-15, Preiļi
LV- 5301


Ls 1534.00


7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats : 2007.gada 22.augusts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 22.augusts 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 22.08.2007.