Latvijā uzsāk kopienu centru attīstību

21.08.2007.


Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) ar „Microsoft Latvia” un „Unilever Baltic” atbalstu uzsāk darbu pie pilnīgi jaunas nevalstisko organizāciju (NVO) attīstības veicināšanas programmas „Atbalsts kopienu centru darbībai Latvijas reģionos”. Iesaistīto uzņēmumu vadītāji un pārstāvji šodien organizēja preses konferenci, kurā informēja par programmas nozīmību Latvijas reģionu attīstībai, kā arī iezīmēja sagaidāmos rezultātus programmas īstenošanas gaitā.


Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds, „Microsoft Latvia” un „Unilever Baltic” ir parakstījuši līgumu par sadarbību Latvijas kopienu centru attīstībai Latvijā. Sadarbības būtība ir atbalstīt ar padomu un arī finansiāli tās nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas kā kopienu centri.


Kopienu centru ideja Latvijā ir vēl pavisam jauna, tomēr tās galvenais uzdevums ir pavisam vienkāršs un labi saprotams katram – uzlabot to cilvēku, kas dzīvo vienā kopienā (piemēram, pagastā, pilsētā vai ciemā), dzīves kvalitāti. Labs un mērķiem atbilstošs kopienas centrs var, piemēram, organizēt nodarbības jauniešiem, jaunu prasmju apgūšanu vecākā gada gājuma cilvēkiem vai ierosināt gājēju pārejas izveidi pie vietējās skolas un to arī realizēt. Tā ir ļoti nopietna sociālās integrācijas vide visiem kopienā dzīvojošajiem.


„Līdz ar noteiktu prasmju apgūšanu un iespēju risināt problēmu, kopienas centrs dažkārt ir vieta, kur var aiznest izmazgāt veļu automātiskā veļas mašīnā, un, kamēr veļa mazgājas, ar kaimiņiem kopīgi izcept ābolmaizi vai iemācīties internetā samaksāt telefona rēķinu. Kopienas centrs kā sociāla institūcija, jo īpaši lauku rajonos, ir pašapziņas atgūšanas vieta. Ja apzināmies savu vērtību, tad spējam arī realizēt savas idejas un ieguvēji gala rezultātā ir visi – ir jaunas darba vietas, ir jaunas biznesa iespējas, tas veicina iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū”, saka Inta Paeglīte.


Nevalstiskās organizācijas programmā „Atbalsts kopienu centru darbībai Latvijas reģionos” iesniedzamajos projektos var paredzēt pasākumus, kas vērsti uz ģimeņu un jauniešu motivāciju darboties un izglītošanās iespēju palielināšanu – var tikt finansēta centra telpu labiekārtošana, mācību rīkošana, datortehnikas iegāde. Šīs programmas ietvaros NVO papildus finanšu ziedojumam varēs pieteikties arī „Microsoft” programmatūras ziedojumiem, kas nepieciešama organizācijas darbam un mācību organizēšanai.


„Microsoft” Unlimited Potential Sabiedrības tehnoloģiju prasmju attīstības programmas ietvaros kopienu centru atbalsta programmai piešķīrusi 10 000 latu dāvinājumu.


„KIF ideja – rosināt cilvēkus aktīvāk darboties, papildināt zināšanas un apgūt darba tirgū nepieciešamas prasmes, līdz ar to radot sev jaunas iespējas, – sasaucas ar „Microsoft Latvia” mērķi – ar tehnoloģiju starpniecību dot cilvēkiem plašāku pieeju izaugsmes resursiem. Šīs iniciatīvas ietvaros no katra Latvijas reģiona naudas dāvinājumus savu projektu īstenošanai varēs iegūt trīs organizācijas. Tomēr ar programmas starpniecību es vēlos iedrošināt kopienu centrus, kam ir radusies nepieciešamība pēc programmatūras, izmantot „Microsoft” sniegto iespēju un pieteikties papildus arī programmatūras ziedojumam. Ceru, ka reģioni aktīvi izmantos šo iespēju”, aicina „Microsoft Latvia” vadītājs Sandis Kolomenskis.
 
„Ar piedalīšanos šajā programmā „Unilever Baltic“ turpina atbalstīt sociālās atbildības projektus Latvijā. Mūs ieinteresēja KIF piedāvātā iespēja atbalstīt nevalstiskās organizācijas sniegt savu ieguldījumu Latvijas reģionu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā,“ informēja  Wlodzimierz Karandyszowski „Unilever Baltic“ izpiddirektors. „Šogad šajā projektā „Unilver Baltic“ iegulda 5000LVL, lai   saskaņā ar mūsu korporatīvas atbildības programmas mērķiem, veidotu sakoptu un patīkamu vidi, kur dzīvot, strādāt un atpūsties.“


Latvijas Pašvaldības savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis: „Šodien uzsāktā programma „Atbalsts kopienu centru darbībai Latvijas reģionos” ir paredzēta Latgales reģiona kopienu centriem, un es ļoti ceru, ka tā paplašināsies un atbalstu kopienu centru attīstībai varēs saņemt arī citu Latvijas reģionu nevalstiskās organizācijas. Pašvaldības visā Latvijā jau tagad aktīvi atbalsta nevalstiskās organizācijas un ir ļoti atsaucīgas kopienu centru izveidē, taču pašvaldībām bieži vien pietrūkst finansējuma, lai labās idejas īstenotu. Šī atbalsta programma pašvaldību un NVO sadarbībai paver jaunas finansiālās iespējas un noteikti palīdzēs risināt gan iedzīvotāju datorprasmju apguves, gan sadzīves, gan daudzus citus jautājumus.” 


NVO, kas darbojas kā kopienu centri, finansējuma saņemšanai var pieteikties no š.g. 16.augusta līdz 1.oktobrim KIF birojā (Elizabetes ielā 45/47, 506.kab., Rīgā, LV-1010). Maksimālais finansējums vienam projektam ir 3000 LVL, kas veido ne vairāk kā 80% no kopējā projekta izmaksām. Projekta īstenošanā un/vai līdzfinansēšanā jāpiedalās pašvaldībai. Šogad atbalsta programmai ir piešķirti kopumā 20 000 LVL. Detalizētu informāciju un noteikumus finansējuma saņemšanai var iegūt KIF mājas lapā www.iniciativa.lv, kurā arī tiks publicēts KIF padomes lēmums par finansējuma piešķiršanu NVO projektiem š.g. 8.novembrī.Uzziņai:


Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (KIF) ir nodibinājums, kas piesaista līdzekļus no plaša ziedotāju loka, lai atbalstītu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā, un veicinātu kopienu iniciatīvu veidošanos. Kopienas iniciatīva ir aktivitāte vietējās sabiedrības – ciema, pagasta, mazpilsētas – dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas top sadarbībā starp sabiedrisku organizāciju, pašvaldību un uzņēmējiem. Šī kopīgā darbošanās padara kopienas dzīvi labāku un veicina iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un paātrina vietējās attīstības tempus.


„Unilever”
„Unilever” ir globāls, sociāli atbildīgs uzņēmums, kas pateicoties savam plašajam labi pazīstamo produktu klāstam, palīdz cilvēkiem justies labi, izskatīties labi un pilnvērtīgāk izbaudīt dzīvi. „Unilever Baltic” Latvijā darbojas kopš 1996. gada un ir pazīstams ar tādām plaši pazīstamām preču zīmēm, kā Dove, Sunsilk, OMO, Cif, Knorr, Lipton, Hellman, u.c.


„Microsoft”
Dibināta 1975. gadā, „Microsoft” (Nasdaq “MSFT”) ir programmu, pakalpojumu un interneta tehnoloģiju pasaules līdere personālajai un biznesa skaitļošanai. Kompānija piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kas radīti, lai lietotāji varētu izmantot programmas jebkurā laikā, vietā un iekārtā. „Microsoft Latvia” ir izveidota 1999. gadā un šobrīd tajā strādā vairāk nekā 50 cilvēki, nodrošinot partneru un mārketinga atbalstu, servisu un risinājumu izstrādi.


Papildu informācija:


Inta Paeglīte                                                                                 
KIF direktore                                      
Tālr.: 67316963
Mob.t.: 26820775
e-mail: inta.paeglite@iniciativa.lv                                      


Elīna Zēne
Sabiedrisko attiecību aģentūras „PR-Stils”
Projektu vadītāja
Tālr.: 7282472
Mob.t.: 28680275
e-mail: elina.zene@pr-stils.lv


Mārīte Jirgensone
„Unilever Baltic”
Direktora personālā asistente
Tālr.: 7813441
e-mail: marite.jirgensone@unilever.com


Ivita Pauliņa
„Microsoft Latvia”
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 7046557
Mob.t. 29299228
e-mail: ivitap@microsoft.com

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.