Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „IZM „Sporta inventāra iegādes palīdzības programmas” atbalstītā projekta ‘’Preiļu novada izglītības iestāžu sporta materiālās bāzes uzlabošana’’ ietvaros

14.08.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


 


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/ 38 M


 


3.Iepirkuma priekšmets „IZM „Sporta inventāra iegādes palīdzības programmas” atbalstītā projekta ‘’Preiļu novada izglītības iestāžu sporta materiālās bāzes uzlabošana’’ ietvaros,


 


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


 


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


 


6. Informācija par uzvarētāju:


 
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


bez PVN 18%


SIA ‘’RANTZOWS SPORT”,


Reģ.nr.40003528045


Kalnciema 40d, Rīga,


LV- 1046


5084.75 Ls


 


7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats: 2007.gada 14.augusts


 


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  14.augusts 2007.gads


 


Ziņas sagatavoja:
Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs,
t
ālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 14.08.2007.