Sociālā dienesta darbinieku tikšanās ar dažādu organizāciju pārstāvjiem no Zviedrijas un Velku biedrības valdes locekļiem

10.08.2007.

10.augusta pēcpusdienā Preiļu novada domes Sociālajā dienestā viesojās dažādu organizāciju pārstāvji no Zviedrijas (sociālā darbiniece, kas strādā veco ļaužu mītnē; sociālā darbiniece, kas strādā ar insultu pārcietušiem cilvēkiem; asins pārliešanas centa darbiniece; sociālā aprūpētāja; tautas skolas pedagogs; baznīcas pārstāve, kas organizē brīvā laika nodarbības baznīcā kristītajiem bērniem un jaunajām māmiņām) un Velku biedrības valdes locekļi Ivars un Liāna Velki. Tikšanās vadmotīvs bija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamie pakalpojumi un piedāvātās aktivitātes Preiļu novadā.


Viesi no Zviedrijas iepazinās ar Sociālā dienesta darbu, piedāvātajiem pakalpojumiem, pabalstu veidiem, atzinīgi vērtējot pašvaldības ieguldījumu cilvēku ar īpašām vajadzībām interešu ievērošanā. Īpaši pozitīvi tika vērtēta pašvaldības sniegtā iespēja bērniem ar īpašam vajadzībām pavadīt ikdienu vasaras nodarbībās, kuras jau vairākus gadus pēc kārtas organizē Sociālais dienests, piesaistot darbiniekus, kas gatavi lietderīgi pavadīt laiku ar šiem bērniem, tādejādi viņu vecākiem dodot iespēju strādāt algotu darbu.


Tikšanās turpinājumā Velku biedrības locekļi iepazīstināja ar projekta ietvaros tapušo motivācijas programmu sociālās atstumtības riskam pakļautiem vecākiem, kuri aprūpē bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, iesaistīšanai darba tirgū, kuras izstrādē kā metodiskais materiāls tika izmantota Dr.med. Beritas Lāgerheimas rokasgrāmata „Es arī varu!” par bērnu ar funkciju traucējumiem attīstības iespējām un ierobežojumiem ģimenē un apkārtējā vidē. Viens no projekta sadarbības partneriem bija arī Preiļu novada dome. Motivācijas programmas izstrādē no 2006.gada novembra līdz 2007.gada februārim piedalījās Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja Anita Gāga. Programma veidota ar mērķi veicināt vecāku, kas aprūpē bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, atgriešanos vai iesaistīšanos darba tirgū, nodrošinot pašnovērtējuma un pašapziņas līmeņa celšanu, zināšanu un prasmju pilnveidošanu un piederību informācijas sabiedrībai par karjeras un darba attiecību veidošanas iespējām Latvijā. Zināmā mērā var apgalvot, ka programma tiek jau realizēta, jo vasaras nodarbības, kuras organizē Sociālais dienests, ir liels atbalsts tam, lai vecāki varētu pakāpeniski iekļauties darba tirgū.


Pārējās aktivitātes tiks realizētas atbalsta grupās, kuras vada psiholoģe Ilze Lielpētere. Septembrī darbu atkal atsāks atbalsta grupa. Visus interesējošos jautājumus par atbalsta grupas izveides mērķi un norises gaitu var noskaidrot Sociālajā dienestā pie sociālās aprūpētājas Anastasijas Vinogradovas, tel.29353417.


Minētā rokasgrāmata un motivācijas programma plašākai sabiedrībai pagaidām nav pieejama, tāpēc interesentiem par rokasgrāmatas un motivācijas programmas saturu ir iespēja griezties Sociālajā dienestā.


Tikšanās norises gaita Preiļu novada domes mājas lapas www.preili.lv fotogalerijā.


Anita Gāga
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja

Pēdējās izmaiņas: 10.08.2007.