Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļupes gultnes pārtīrīšana”

13.08.2007.


Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323



2. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 39 M



3.Iepirkuma priekšmets: „Preiļupes gultnes pārtīrīšana”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 10000



5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju













Nosaukums


Adrese


Līgumcena,
Ls bez PVN 18%


SIA ‘’Saltupe”,
Reģ.Nr.41503011064


Mehanizatoru iela 2, Preiļi,
LV- 5301


1694.91 Ls



7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats: 2007.gada 13.augusts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 13.augusts 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs
Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 13.08.2007.