Valsts kases ieguldījumu plāna dalībniekiem jāmaina līdzekļu pārvaldītājs

10.08.2007.Valsts kases ieguldījumu plāna dalībniekiem jāmaina līdzekļu pārvaldītājs


  2007. gada 1. novembrī līdzekļu pārvaldītājs Valsts kase (VK) izbeigs savu darbību valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanā un tiks slēgts VK ieguldījumu plāns. To paredz 2006. gada 28. septembra grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā. Šī līdzekļu pārvaldītāja valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi jānodod pārvaldīšanā citiem – privātajiem līdzekļu pārvaldītājiem.


  Valsts kases ieguldījumu plāns savu darbību uzsāka 2001. gada 7. septembrī un tā ienesīgums (sākotnējā ieguldījuma pieaugums) kopš darbības sākuma ir 3,91% gadā.


  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) VK ieguldījumu plāna dalībniekiem uzsākusi izsūtīt paziņojumus, lai informētu par nepieciešamību mainīt līdzekļu pārvaldītāju. No 6. līdz 10. augustam Paziņojumus paredzēts izsūtīt aptuveni 83500 VK plāna dalībnieku.


  VK ieguldījumu plāna dalībniekiem līdz 2007. gada 28. septembrim ir jāizvēlas cits līdzekļu pārvaldītājs un ieguldījumu plāns. Galvenie faktori, kuri jāņem vērā, izvēloties nākamo līdzekļu pārvaldītāju:
• ieguldījumu plānu iepriekšējie darbības rezultāti;
• naudas līdzekļu ieguldīšanas politika;
• līdzekļu pārvaldītāja pieredze privāto pensiju fondu un ieguldījumu fondu pārvaldīšanā;
• līdzekļu pārvaldīšanai paredzēto izmaksu apmērs;
• turētājbanka, kurā tiks glabāti līdzekļu pārvaldītājam uzticētie līdzekļi.


  Tiem VK ieguldījumu plāna dalībniekiem, kuru iesniegumus par ieguldījumu plāna maiņu līdz 2007. gada 28. septembrim (ieskaitot) VSAA nebūs saņēmusi, fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju noteiks VSAA. VSAA šos pensiju 2. līmeņa dalībniekus reģistrēs vienā no tiem konservatīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru līdzekļu pārvaldītāji konkursa kārtībā būs ieguvuši tiesības pārņemt VK pārvaldītos līdzekļus.


  Konkursu organizē Finanšu ministrija, tas izsludināts šā gada 2. augustā un noslēgsies 31. augustā. Konkurss tiek rīkots starp līdzekļu pārvaldītājiem, lai noskaidrotu, kuri no viņiem būs tiesīgi saņemt šobrīd VK pārvaldītos līdzekļus. Konkursā var piedalīties līdzekļu pārvaldītāji ar vismaz 2 gadu pieredzi pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanā, kuru pārvaldīto ieguldījumu plānu vidējais ienesīgums nav zemāks par VK ieguldījumu plāna ienesīgumu
.
  Līdzekļu pārvaldītāji uz VK pārvaldīto pensiju 2. līmeņa līdzekļu saņemšanu varēs pretendēt katrs ar vienu konservatīvo ieguldījumu plānu, kas ir līdzīgs VK ieguldījumu plāna ieguldīšanas politikai, proti, tādu ieguldījumu plānu, kurš neparedz ieguldījumus akcijās.


  Lai shēmas dalībniekiem, kuri paši nebūs izvēlējušies jaunu ieguldījumu plānu, radītu pārejas periodu pēc „piespiedu” ieguldījumu plāna maiņas, līdzekļu pārvaldītājiem, kuri konkursa rezultātā saņems VK ieguldījumu plāna līdzekļus, attiecīgajam ieguldījumu plānam vismaz līdz 2008. gada beigām būs jānodrošina VK ieguldījumu plānam līdzvērtīga ieguldījumu plāna pārvaldīšanas atlīdzība, kas nevar būt lielāka par 0,75% gadā no ieguldījumu plāna aktīviem.


  Pēc ieguldījumu plānu maiņas, kura notiks oktobrī, VSAA bijušos VK ieguldījumu plāna dalībnieki ar atsevišķu paziņojumu informēs par to, kurā ieguldījumu plānā viņi ir reģistrēti. Pensiju 2. līmeņa dalībniekiem ir tiesības reizi gadā mainīt līdzekļu pārvaldītāju un divas reizes gadā – ieguldījumu plānu.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.