Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu ”Zibens aizsardzības sistēmas izbūve Aizkalnes pamatskolas ēkām Nr.1 un Nr.3”

10.08.2007.1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 36 M


3.Iepirkuma priekšmets: ”Zibens aizsardzības sistēmas izbūve Aizkalnes pamatskolas ēkām Nr.1 un Nr.3”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA ‘’ELEKTROSERVISS PREIĻI”,Reģ.nr.41503026750


Dārzu iela 15, Preiļi, LV- 5301


2500.79 Ls


7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats : 2007.gada 10.augusts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 10.augusts 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs
Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 10.08.2007.