Veic iepirkuma procedūru – Daugavpils ielas rekonstrukcijas 1.kārtas būvuzraudzība

09.08.2007.


Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – Daugavpils ielas rekonstrukcijas 1.kārtas būvuzraudzība, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu.
Identifikācijas Nr. PND 2007/ 40 M.
Paredzamā līgumcena līdz Ls 10000,00 bez PVN18%.
Līguma izpildes termiņš – saskaņa ar būvdarbu līgumu, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā (2008.gada jūnijs).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 16.08.2007.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.
Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521. Domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālr.26458552


 

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2007.