Sākušies vērienīgi ielu un laukumu asfaltēšanas darbi Preiļu pilsētā

09.08.2007.


  Preiļu pilsētā ir sākušies vērienīgi ielu un laukumu asfaltēšanas darbi. Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels informēja, ka ar SIA „LCB” noslēgts līgums par Aglonas ielas un Liepu ielas krustojuma renovāciju, kur veicamo darbu līguma cena ir 79 902 Ls. Krustojuma renovācijas ietvaros tiks veikta Aglonas ielas asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Aglonas ielas un Liepu ielas krustojuma līdz vecajam ūdenstornim.
  Dome noslēgusi līgumu arī par Talsu ielas rekonstrukciju no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai. Būvdarbu ietvaros tiks veikta arī Talsu ielas un Raiņa bulvāra krustojuma renovācija. Darbus veiks SIA „Latspas”, būvdarbu līgumcena sastāda 140 154 Ls.
  Pēc Kohēzijas fonda projekta būvdarbu pabeigšanas Ziedu, Kosmonautu, Miera un Jaunās ielas posmos jau ir iesākta asfaltbetona seguma klāšana, vienlaicīgi ir izsludināta iepirkuma procedūra seguma atjaunošanai Saltupes, Valmieras, Zaļās un Liepājas ielu posmos. Pārējo ielu – Rožu, Lauku, Tirdzniecības, Kooperatīvā, Viļānu un Saules, posmos asfalta segums tiks klāts septembra un oktobra mēnešos, kad tiks izdarīti visi pēc grafika ieplānotie ūdens un kanalizācijas sistēmas renovācijas darbi.
  Cenu aptaujā par renovācijas veikšanu laukumam pie ēkas Raiņa bulvārī 24 uzvarējusi SIA „Latspas”, šī pati būvfirma veiks arī Daugavpils ielas pirmās kārtas rekonstrukciju pēc Kohēzijas fonda projekta būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Piedāvājuma līguma cena sastāda 526 675 Ls. Pašlaik tiek gatavota dokumentācija finansējuma saņemšanai no Satiksmes ministrijas. Daugavpils iela līdz jaunā apvedceļa izbūvei ir galvenā tranzīta iela pilsētā, kas nodrošina satiksmi starp Daugavpili un Rīgu cauri Preiļu pilsētai.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2007.