No 2008. gada 1.februāra stāsies spēkā jaunais dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas tarifs Preiļos

09.08.2007.


No 2008. gada 1.februāra stāsies spēkā jaunais dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas tarifs Preiļos


  Preiļu novada domes sēdē ir pieņemts lēmums ar 2008. gada 1. janvāri apstiprināt īres un apsaimniekošanas tarifu 0,27 Ls par 1 kvadrātmetru mēnesī, kur Ls 0,05 paredzēti māju remontiem. Tarifs stāsies spēkā pēc sešiem mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas – tātad, 2008. gada 1. februārī. Pamatojoties uz SIA „Preiļu saimnieks” atbildīgo darbinieku veiktajiem aprēķiniem, tarifu sastāda apsaimniekošanas izmaksas, kurās ietilpst:
• dzīvojamās mājas un tai piegulošās teritorijas sanitārā kopšana – Ls 0,06 uz 1 m²:
 sētnieku un apkopēju darbu izmaksas – Ls 0,057 uz 1 m²,
 deratizācijas darbi – Ls 0,001 uz 1 m²,
 transporta izmaksas – Ls 0,002 uz 1 m²;
• dzīvojamās mājas tehniskā uzturēšana – Ls 0,142 uz 1 m², kur ietilpst:
 mājas kārtējais remonts – Ls 0,072 uz 1 m²,
 siltumtīklu tehniskā apkope – Ls 0,007 uz 1 m²,
 ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkope – Ls 0,001 uz 1 m²,
 elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope – Ls 0,005 uz 1 m²,
 sanitārtehnisko sistēmu apkope avārijas gadījumos – Ls 0,058 uz 1 m²;
• dzīvojamās mājas administratīvie pārvaldes izdevumi – Ls 0,013 uz 1 m²,
• nekustamā īpašuma nodoklis – Ls 0,01 uz 1 m²
• zemes nomas maksa, ja dzīvojamā māja atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes – Ls 0,001 uz 1 m².
  Apsaimniekošanas kopējās izmaksas tarifā sastāda Ls 0,217 uz 1 m², bet Ls 0,050 uz 1 m² jaunajā tarifā paredzēti dzīvojamo māju atjaunošanas uzkrājuma veidošanai kapitālajiem remontiem mājās. Lai uzturētu mājas pienācīgā kārtībā, nepietiek iekasētās apsaimniekošanas naudas, jo strauji pieaugušas un joprojām aug materiālu un energoresursu cenas, sadārdzinās cenas pakalpojumiem, kurus SIA „Preiļu saimnieks” iepērk no citiem uzņēmumiem.
   No 2008. gada 1. janvāra valstī tiks paaugstināta minimālā alga, kas nosaka algas pielikumu arī SIA „Preiļu saimnieks” darbiniekiem. Sakarā ar zemo atalgojumu jau šobrīd uzņēmumā ir jūtams speciālistu trūkums, esošie darbinieki izvēlas labāk atalgotus amatus citos uzņēmumos, kā rezultātā jūtama kvalificēta darbaspēka aizplūšana no Preiļiem.
  Valsts ir paredzējusi alternatīvu variantu dzīvojamo māju apsaimniekošanai – dzīvokļu īpašniekiem vienmēr ir pastāvējusi iespēja uzņemties atbildību par savas ēkas apsaimniekošanu, veidojot apsaimniekošanas biedrības, lai pilnībā kontrolētu mājas apsaimniekošanas procesus, tādejādi nosakot arī savai mājai apsaimniekošanas maksu. SIA „Preiļu saimnieks” māju iedzīvotājiem organizē sapulces un aicina dzīvokļu īpašniekus mācīties un veidot apsaimniekošanas biedrības arī Preiļos. Sekojiet informācijai presē un Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv .


Ar apsaimniekošanas naudas izlietojumu katrā daudzīvokļu mājā mājas iedzīvotāji var iepazīties, griežoties SIA “Prieļu saimnieks”.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2007.