SVA vides veselības speciālisti aizliedz peldēties Maltas upes peldvietā Viļānos

07.08.2007.


SVA vides veselības speciālisti aizliedz peldēties Maltas upes peldvietā Viļānos


Sabiedrības veselības aģentūras (turpmāk – SVA) vides veselības speciālisti aizliedz peldēties Maltas upes peldvietā Viļānos (Rēzeknes rajonā), jo ūdens paraugu pārbaudēs konstatēts, ka mikrobioloģiskie rādītāji būtiski pārsniedz pieļaujamos robežlielumus.
Visās pārējās 277 SVA peldūdens monitoringa programmā ietvertajās peldvietās ūdens kvalitāte ir laba un peldēties ir atļauts. Informāciju par peldūdens monitoringa programmā iekļautajām peldvietām iespējams iegūt SVA mājas lapā – www.sva.gov.lv, sadaļā „Peldūdens monitorings”.
 SVA speciālisti atgādina: dodoties peldēties jāapzinās, ka ūdeni var piesārņot ikviens peldētājs. Ar zarnu nūjiņas grupas baktērijām ūdeni var piesārņot, neievērojot personīgo higiēnu.
Peldūdens kvalitāti ietekmē arī nepietiekami attīrītu notekūdeņu ievadīšana ūdens tilpnē, kā arī piesārņojumu noplūdes no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
Bieži vien nepietiekoša  uzmanība tiek pievērsta pludmales smilšu piesārņotībai – smiltīs atstātiem vates tamponiem, izlietotiem tualetes papīriem, pārtikas atliekām. Minētais piesārņojums var kalpot par dažādu baktēriju pārnesēju. Jāievēro, ka dažādi mikroorganismi ilgāk izdzīvo mitrās smiltīs.
Daudzus procesus dabā cilvēks nevar ietekmēt, tāpēc svarīgi atcerēties par lietām, ko var ietekmēt katrs peldētājs:
• Nepeldiniet dzīvniekus vietās, kur peldas cilvēki;
• Lai ūdeni nepiesārņotu ar dažādām ķīmiskām vielām, nemazgājieties ūdenstilpnē paši, kā arī nemazgājiet drēbes:
• Neatstājiet peldvietās sadzīves atkritumus;
• Neizmantojiet peldvietu kā tualeti!
Peldsezonas laikā (no 15.maija līdz 15.septembrim) SVA speciālisti ūdens kvalitāti pārbauda 278 peldvietās (gan jūras, gan iekšzemes peldvietās).


Informāciju sagatavoja:
Elīna Sprūde-Nesenberga
Papildus informācija pa telefoniem 67081549 vai 26442452

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.