Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļupes gultnes pārtīrīšana”

07.08.2007.


Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļupes gultnes pārtīrīšana” , saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Identifikācijas Nr. PND 2007/ 39 M.
Paredzamā līgumcena līdz Ls 2000.00 tai skaitā PVN18%.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 13.08.2007.g. līdz plkst.16.00.
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.
Papildus informācija – Domes izpilddirektors V.Ivanovs, tālr.5307322.
Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 07.08.2007.