Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Akadēmiskā personāla teorētiskā apmācība Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta „VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7.0043/0278 ”Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Pre

06.08.2007.1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 37 M3.Iepirkuma priekšmets: „Akadēmiskā personāla teorētiskā apmācība Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta „VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7.0043/0278 ”Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes sociālajā dienestā’’ ietvaros’’


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


Biedrība „Preiļu NVO centrs”, Reģ.nr.50008034721


Brīvības iela 7, Preiļi, LV- 5301


Ls 6779.66 


 


 7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats : 2007.gada 6.augusts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 6.augusts 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs Tālrunis: 5307322


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 06.08.2007.