Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Bērnu rotaļu laukuma iežogošana N.Rancāna ielā, Preiļos”

31.07.2007.

 


  


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome 


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


 


2. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 35 M


 


3.Iepirkuma priekšmets:  „Bērnu rotaļu laukuma iežogošana N.Rancāna ielā, Preiļos”


 


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


 


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


 


6. Informācija par uzvarētāju


 
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


bez PVN 18%


SIA „Preiļu celtnieks ”, Reģ.nr.41503024529


 


Celtnieku iela 2, Preiļi, LV-5301


 


Ls 2 991,23


 


 


7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats : 2007.gada 31.jūlijs.


 


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2007.gada 31.jūlijs


 


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs Tālrunis: 5307322


 


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 31.07.2007.