Akcija “Piedalies atkritumu šķirošanā!”

01.08.2007.


SIA “Preiļu saimnieks” piedāvājums privātmājās dzīvojošajiem


Akcija “Piedalies atkritumu šķirošanā!”


  Savāc vismaz 0,24 m³ otrreizējās izejvielas (papīrs un kartons, plastmasa – polietilēna plēves, PET pudeles, stikls, metāla bundžas), saņem zīmodziņu par savāktajām pārstrādājamajām izejvielā, sakrāj 10 zīmodziņus un vienu mēnesi nemaksā rēķinu par sadzīves atkritumu izvešanu!
  Lūdzam griezties pie Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājas Vinetas Igolnieces vai zvanīt uz tālruni 29420721 vai 5307086. Tur Jūs saņemsiet sīkāku informāciju par piedalīšanos akcijā. 
Papīrs – iepakojuma papīrs, žurnālu, grāmatu, biroju papīrs.
Kartons – kartons, gofrētais kartons, tetrapakas (sulu pakas). Kartonam jābūt tīram, bez ēdienu atlikumiem un citiem piejaukumiem. Pirms ievietošanas konteinerā kartona kastes ir jāizjauc un jāsaplacina.
Nedrīkst mest papīra dvieļus un salvetes, vienreizējās lietošanas papīra traukus, slapju un netīru papīru un kartonu.
Plastmasa – plastmasas kanniņas, eļļas, šampūna pudeles.
Polietilēna plēves – pārtikas iepakojums, iepirkuma maisiņi.
PET pudeles – visa veida un krāsu izlietotās dzērienu pudeles, tām jābūt tīrām, pirms izmešanas konteinerā pudeles ir jāsaplacina.
Nedrīkst mest netīru iepakojumu, pudeles, kuras ir izmantotas kā sadzīves ķīmijas – krāsu, šķīdinātāju, iepakojums.
Stikls – krāsains un bezkrāsains stikla iepakojums, pudeles un burkas, logu stikls, stikla atgriezumi. Pirms izmešanas konteinerā iepakojums jāizskalo, jānoņem korķi un vāciņi. Stiklam jābūt tīram, bez citu materiālu (metāls) piejaukumiem.
Metāla atkritumi – pārtikas preču metāla iepakojums, konservu kārbas, dzērienu bundžas, metāla vāciņi, korķi, caurules, pannas, metāla tējkannas.
Nedrīkst mest bundžas ar pārtikas atliekām, aerosolu flakonus, kā arī bundžas, kuras izmantotas krāsu, laku un citas sadzīves ķīmijas glabāšanai.


Ja Jums ir kādi no tālāk minētajiem atkritumiem, zvaniet pa tālruņiem 2942721 vai 5307086, vienosimies par Jums piemērotāko to izvešanas laiku.
Lielgabarīta atkritumi – vecās mēbeles un citi lielāki sadzīves atkritumi, kas neietilpst 240 litru konteinerā.
Būvgruži un celtniecības atkritumi rodas, veicot būvdarbus vai remontdarbus. Specifisks atkritumu veids ir šīfera plāksnes, kas satur azbestu un, tātad, ir bīstamie atkritumi. Noņemtās šīfera plāksnes jāvāc atsevišķi no pārējiem būvgružiem.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas – televizori, radioaparāti, datori, ledusskapji, virtuves kombaini, urbji un cita sadzīves tehnika, kā arī iekārtas, kuru darbināšanai nepieciešama elektrība vai baterijas. Šīm iekārtām jābūt neizkomplektētām, un mēs tās savāksim bez maksas.
Zaļie atkritumi – zari, lapas.


 

Pēdējās izmaiņas: 01.08.2007.