Siltumatdeves palielināšanas nolūkā Preiļos notiek ēku apkures cauruļvadu un radiatoru skalošana

01.08.2007.


  Gatavojoties apkures sezonai Preiļos, dzīvojamajā mājā Rancāna ielā 1 tika veikta ēku apkures cauruļvadu un radiatoru skalošana un attīrīšana. Finansējums 2 600 latu apmērā tika piešķirts no Preiļu novada domes budžeta, skalošanas darbus veica SIA “MLTS”.
  Rancāna ielas mājā Nr.1 ir izvietoti 33 dzīvokļi, 32 no tiem tika veikti skalošanas darbi un nomainīti vecie un nolietotie krāni atgaisošanas sistēmā un stāvvados. Vienā no dzīvokļiem speciālisti netika, jo šobrīd tur neviens nedzīvo un notiek dzīvokļa īpašnieka maiņa.
  SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks pastāstīja, ka radiatoru skalošana ir darbietilpīgs process, katrā dzīvoklī radiatori tika skaloti no trim līdz piecām reizēm, kamēr no sistēmas sāka plūst tīrs ūdens. Visas mājas izskalošanai bija nepieciešams nedaudz vairāk par divām dienām.
  Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki parakstīja aktus par veiktajiem darbiem viņu dzīvokļos un bija klāt skalošanas procesā. Pensionāre Marija Madelāne stāsta, ka skalošanas laikā no sistēmas izplūdis neiedomājami daudz gružu, sastāvējušos nogulšņu un biezumu. Nav brīnums, ka radiatori apkures sezonas laikā bijuši silti tikai līdz pusei, jo bija traucēta ūdens cirkulācija. Kā teica Madelānes kundze, tas varēja būt par iemeslu tam, ka aukstajos ziemas mēnešos dzīvoklis nebija pietiekami silts. Atzinīgi veikto darbu novērtēja arī šīs mājas iedzīvotājs Izidors Ivanāns, kurš pats redzēja visu procesu un atzīst, ka no sistēmas tika izskaloti visi netīrumi, jo darbs tika darīts kārtīgi.    
  Apkures cauruļvadu un radiatoru skalošanai vispirms tika izvēlētas tās mājas, kurās apkures sezonā radās vislielākās problēmas ar siltumatdevi un iedzīvotājiem saskaņā ar siltuma skaitītāju rādījumiem bija visaugstākā maksa par apkuri. Šobrīd Rancāna ielas dzīvojamajā masīvā notiek arī apkures cauruļvadu izolācijas darbi
  Jānis Mūrnieks informēja, ka apkures cauruļvadu un radiatoru skalošanu valstī veic tikai viena firma, tāpēc pieprasījums pēc pakalpojuma ir liels. Šogad paredzēts veikt ēku cauruļvadu un radiatoru skalošanu vēl piecās dzīvojamās mājās. Augusta mēneša otrajā pusē par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti skalošanas darbi dzīvojamo māju Rancāna ielā 2, 3, 4, Celtnieku ielā Nr.1 un Pils ielā Nr. 6 apkures sistēmās.
  SIA “Preiļu saimnieks” vadība kopā ar novada pašvaldību plāno katru gadu veikt apkures cauruļvadu un radiatoru skalošanu noteiktā daļā dzīvojamo māju.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 01.08.2007.