Veic iepirkuma procedūru „Akadēmiskā personāla teorētiskā apmācība Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 „Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālaj

30.07.2007.


   Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Akadēmiskā personāla teorētiskā apmācība Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 „Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā” ietvaros”, saskaņā ar Darba uzdevumu.
  Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. PND 2007/37 M.
  Paredzamā Līgumcena līdz Ls  8 000.00 (ar PVN 18%).
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 06.08.2007.g. līdz plkst.10.00.
  Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, darba dienās no 8:00 līdz 17.00 – personīgi vai pa pastu, saskaņā ar iepirkuma procedūras Darba uzdevuma prasībām.
  Papildus informācija – Kontaktpersona – visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu (tai skaitā par Iepirkuma procedūras PND 2007/37 M Darba uzdevuma saņemšanu) un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam – Vladimiram Ivanovam, tālr. 5307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 30.07.2007.