Veic iepirkuma procedūru – Zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana Aizkalnes pamatskolas ēkai

30.07.2007.


Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – Zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana Aizkalnes pamatskolas ēkai Nr.1 un Nr.3, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Identifikācijas Nr. PND 2007/ 36 M.
Paredzamā līgumcena līdz Ls 3500,00 tai skaitā PVN18%.
Līguma izpildes termiņš – 2007.gada 19.septembris.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 10.08.2007.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.
Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521.
Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 30.07.2007.