Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Sanitāro mezglu remonts un 5 logu bloku nomaiņa Aizkalnes pamatskolas ēkai Nr.3, Preiļu novadā”

30.07.2007.

  


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


 


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301 Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


 


2. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 34 M


 


3.Iepirkuma priekšmets:  Sanitāro mezglu remonts un 5 logu bloku nomaiņa Aizkalnes pamatskolas ēkai Nr.3, Preiļu novadā.


 


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


 


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


 


6. Informācija par uzvarētāju 


 
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA „Resurss Plus”,


Reģ.nr.41503025543 


Jelgavas iela11, Preiļi, LV-5301

Ls 7 079,45


 


 


7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats : 2007.gada 30.jūlijs  – pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 60.panta 4.daļas nosacījumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu.


 


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  30.jūlijs 2007.gads
Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs
Tālrunis: 5307322


 


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 30.07.2007.